Montesquiu
Encarregat al Grup de Naturalistes d'Osona (GNO - ICHN)

Es completa l'estudi dels carnívors i ungulats del Parc del Castell de Montesquiu

$urlFileEntry

Gat salvatge a Montesquiu. Autor: Ferran Sayol

19/12/2019

L’estudi, realitzat mitjançant càmeres de fototrampeig, va començar el període 2016-2017 al sector Est del Parc i aquest 2019 s'ha finalitzat al sector Oest. Al llarg dels treballs, s'han obtingut prop de 148 imatges de mamífers, de les quals un 6 % han estat d’animals domèstics (gats o gossos), mentre que la resta van ser de mamífers salvatges, sent un 77 % de grans herbívors (ungulats), un 9 % de carnívors i un 8 % de lagomorfs (bàsicament llebre).

Les dades de freqüentació per espècies, nombre de deteccions i freqüència en cent dies són les següents:

· Gos (Canis familiaris) - 7 deteccions - 1,44 (freqüència en cent dies)          

· Gat domèstic (Felis sylvestris catus) - 1 detecció - 0,25 (freqüència en cent dies)

· Senglar (Sus scrofa) - 46 deteccions - 10,50 (freqüència en cent dies)

· Cabirol (Capreolus capreolus) - 57 deteccions - 12,10 (freqüència en cent dies)

· Guineu (Vulpes vulpes) - 4 deteccions - 1,02 (freqüència en cent dies)

· Teixó (Meles meles) - 7 deteccions - 1,50 (freqüència en cent dies)

· Marta (Martes martes) - 1 detecció - 0,25 (freqüència en cent dies)

· Llebre (Lepus europaeus) - 11 deteccions - 2,80 (freqüència en cent dies)

Cal destacar la gran freqüentació de cabirol que, juntament amb el senglar, representen fins a les tres quartes parts del total de fotografies registrades en el sector Oest durant el període 2018- 2019.

En el conjunt del Parc del Castell de Montesquiu s'ha detectat la presència de dues espècies d’ungulats (cabirol i porc senglar), llebre i vuit carnívors (guineu, teixó, llúdriga, gat salvatge, marta, geneta, fagina i visó americà). En resum, s’ha registrat una bona diversitat de mamífers, sobretot de carnívors, la qual cosa indica un bon estat de conservació de l'espai natural protegit.

Si fem una comparativa dels dos períodes i de les dues zones diferents estudiades dins el Parc, s’observen diferències evidents quant a la freqüència d’observació de les espècies de carnívors. 

També s’ha observat que al sector Oest del Parc domina clarament la presència (freqüència de detecció) de les dues espècies d’ungulats (cabirol i porc senglar) respecte a les espècies de carnívors i lagomorf (llebre). En canvi, en el sector Est del Parc s'ha detectat una lleugera dominància de la presència de guineu sobre el cabirol i el porc senglar i, amb menor freqüència, la resta de carnívors i llebre, destacant la presència del gat salvatge (Felis silvestris), que no s’ha pogut detectar en el sector Oest (període 2018-2019).

compartir

Font de la informació: Grup de Naturalistes d'Osona - ICHN

Categoria: Montesquiu, Biodiversitat, fauna, vertebrats, mamífers, Planificació i avaluació, Recerca i seguiment, Gestió del medi, Divulgació, Publicacions,