Montesquiu
Entre d'altres aspectes, el projecte dona solució a la gestió del trànsit

Projecte de millora del pont i accés al Parc del Castell de Montesquiu

$urlFileEntry

Lliurament del projecte. Autor: Diputació Barcelona

13/12/2017

La Diputació de Barcelona ha lliurat a l’Ajuntament de Montesquiu el projecte de millora del pont i accés al Parc del Castell de Montesquiu, una obra que servirà per fer millores en el traçat del vial d’accés al Parc i al castell, eixamplar el tauler del pont sobre el Ter i la connexió del nou itinerari de vianants amb el camí del Ter. El treball ha estat lliurat avui pel diputat d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de la Diputació de Barcelona, Jordi Fàbrega, a l’alcaldessa de Montesquiu, Elisabet Ferreres.

El projecte defineix les millores locals a realitzar en el vial d’accés al Parc per permetre la circulació de vehicles tipus autocar en condicions de seguretat i també la tipologia estructural a adoptar en l’eixamplament del tauler del pont sobre el riu Ter. A més, el treball incorpora la creació d’un itinerari adaptat per a vianants entre el camí del Ter i el mirador ubicat en el marge esquerre del Ter, a través del carrer Santiago Rusiñol, i defineix, a nivell d’avantprojecte, un nou pas inferior sota el carrer Santiago Rusiñol que doni continuïtat al camí del Ter.

Actualment, s’accedeix al Parc i al castell mitjançant un vial d’uns quatre metres d’amplada que discorre a través d’un terreny molt accidentat. Com a resultat, les característiques geomètriques que presenta el vial són molt restrictives. A tot el llarg de la seva longitud, el vial no és prou ample per a permetre la circulació còmoda dels autobusos i menys el seu encreuament, per la qual cosa la gestió actual del trànsit, especialment els dies festius, esdevé força complicada.

Per la seva banda, la diagnosi de l’estat actual del pont ha estat realitzada a partir de la informació documental i a partir de la informació continguda en els projectes originals de construcció. Actualment, la plataforma del pont no disposa de sistema de drenatge amb només uns embornals aïllats en els accessos al pont. Pel que fa als serveis existents, el tauler del pont disposa de tres punts de llum en el costat vorera que caldrà desplaçar.

 

 

compartir

Font de la informació: Diputació de Barcelona

Categoria: Montesquiu, Accessibilitat als parcs,