caes

Montnegre-Corredor L’arc del pont havia col·lapsat

El Parc del Montnegre i el Corredor rehabilita el pont del camí de Fuirosos, a Sant Celoni, per millorar-ne la seguretat

09/04/2024

El pont sobre la riera del camí de Fuirosos a l’alçada del Forn del Vidre, a Sant Celoni, al Parc del Montnegre i el Corredor, ha estat substituït per un de més resistent i en aquest punt s’ha ampliat el camí de 2,5 a 3,5 metres per permetre el pas de vehicles pesats, especialment per als vehicles d’emergència per a la prevenció i extinció d’incendis (bombers). L’obra, executada en dos mesos per Excavacions i Transports Segú SL, ha tingut un cost de 43.257,50 €.

La pista forestal que recorre la vall de Furiosos, a Sant Celoni, és un dels accessos al Massís del Montnegre. Forma part de la xarxa viària bàsica del Parc del Montnegre i el Corredor i també de la xarxa de prevenció d’incendis. Arranca de Can Oller de Fuirosos, tocant a l’autopista AP-7 a la base d’aquest massís, fins a Can Benet Vives, ja a la part més elevada. El seu traçat discorre, en la seva major part, resseguint la riera de Fuirosos, fins a la seva capçalera.

Així, durant el febrer i març s’ha fet la rehabilitació estructural de l’obra de drenatge transversal situada al camí de Fuirosos. Es va enderrocar i retirar l’obra de fàbrica transversal existent i es va substituir per un marc prefabricat de formigó armat. Així mateix, es va fer una escullera granítica a l’entrada i sortida, a fi d’evitar l’erosió de l’aigua. El camí s’ha ampliat en aquesta zona fins als 3,5 metres per tal de permetre el pas de vehicles pesants. La protecció del talús del camí s’ha fet amb escullera de blocs de pedra carejada i també s’ha instal·lat una barrera mixta de fusta i acer per evitar caigudes de vehicles.

compartir

Font de la informació: Xarxa de Parcs Naturals

Categoria: Montnegre-Corredor, Prevenció incendis, ODS,