caes

Montseny | Xarxa de Parcs Naturals | Diputació de Barcelona Han començat també els treballs de redacció del Pla de protecció

El Parc Natural del Montseny incorpora la societat civil en els seus òrgans de gestió

02/06/2022

El Parc Natural del Montseny serà el primer espai natural de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona que incorporarà la societat civil en els seus òrgans de gestió. El desplegament del decret de protecció del Parc Natural permet la constitució de la Junta Rectora com a nou òrgan de direcció, juntament amb el Consell Consultiu i el Comitè Científic. A més del desplegament del decret, que va ser aprovat l’1 de juny del 2021, el Parc Natural ha començat els treballs de redacció del Pla de protecció, amb el qual serà el primer parc natural de la Xarxa de Parcs Naturals amb aquest tipus de planejament.

El desplegament del decret del Parc Natural del Montseny ha estat presentat aquest dijous, 2 de juny, pel diputat d'Espais Naturals i Prevenció d’Incendis Forestals, Valentí Junyent, que ha estat acompanyat per la cap del Servei de Gestió de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona i directora de la Reserva de la Biosfera del Montseny, Joana Barber, i del nou director del Parc Natural del Montseny, Xavier Navalón.

El diputat Valentí Junyent ha remarcat que "amb aquest Pla, el Montseny, que a més és Reserva de la Biosfera, vol reforçar el seu lideratge com espai pioner en posar en valor les activitats econòmiques de la població local i fer-les compatibles amb els objectius de preservació i custòdia del territori".

Junyent també ha destacat que amb el desenvolupament del decret de protecció "el Montseny serà el primer parc de la Xarxa de Parcs Naturals a tenir els seus òrgans de govern rectors en què hi participen entitats i associacions de la societat civil, dins el termini en què la Llei obliga, ja que la Junta Rectora es constituirà la setmana vinent".

Nou decret de protecció

El Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny està regulat pel decret 127/2021 d’1 de juny de 2021, pel qual es consolida, desenvolupa i garanteix la protecció del seu patrimoni natural i cultural. El decret també recupera i amplia el territori del Parc Natural i fa coincidir la seva delimitació amb l’àmbit del PEIN, pel que es gestiona la seva totalitat.

El mateix decret també defineix els òrgans de gestió del Parc amb la incorporació de la Junta Rectora, integrada per les administracions públiques, representants d’entitats empresarials i associacions de propietaris de sòl no urbanitzable i associacions veïnals, culturals i mediambientals.

El nou model de governança s’ha fet d’acord amb el debat i el consens global assolit al territori durant el procés de participació associat a la redacció i tramitació del Pla especial vigent entre 2008 i 2016. Així, els òrgans de govern aglutinen tant les administracions públiques directament implicades amb el territori -com són els ajuntaments, les diputacions de Barcelona i de Girona i la Generalitat de Catalunya- com les institucions i els representants de la societat civil.

Ampliació de l'àmbit del Parc Natural

La superfície del Parc Natural del Montseny s’ha ampliat i, actualment, compta amb una extensió total dins el PEIN de 30.922,66 hectàrees repartides en 18 municipis: Aiguafreda, Arbúcies, Breda, Campins, Cànoves i Samalús, el Brull, el Figaró - Montmany, Fogars de Montclús, Gualba, Sant Pere de Vilamajor, la Garriga, Montseny, Riells i Viabrea, Sant Esteve de Palautordera, Sant Feliu de Buixalleu, Seva, Tagamanent i Viladrau.

Junta Rectora

El Parc Natural del Montseny incorpora una Junta Rectora que ha de marcar les línies d’acció i direcció. En aquesta Junta Rectora s’incorporen sis persones en representació de les associacions de propietaris de sòl no urbanitzable, tres persones en representació de les associacions empresarials, tres persones més en representació d’associacions veïnals, culturals i ambientals, a més d’una persona del Comitè Científic i d’una altra en representació del Consell Consultiu.

La nova Junta Rectora del Parc comptarà amb les següents representacions: Associacions empresarials: ARAM: Organització professional agrària, Associació d’Empresaris Turístics i Foment del treball; Associacions ambientals, veïnals i culturals: Coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny (ambiental), Amics de Tagamanent (veïnal) i Amics del Montseny (cultural); Associacions de propietaris: Consorci Forestal de Catalunya, ADF Montseny Ponent, ADF Congost, Associació de propietaris del Montseny, Associació de gestors forestals Montseny Ponent i ADF Montseny-Migjorn.

La composició de la Junta Rectora del Parc Natural del Montseny estarà integrada també per quatre persones en representació de la Diputació de Barcelona, tres persones en representació de la Diputació de Girona, quatre persones en representació de la Generalitat de Catalunya, així com una persona en representació de cadascun dels divuit ajuntaments de l’àmbit del Parc Natural.

Reserva de la Biosfera

El Pla de protecció de medi natural i del paisatge del Parc Natural del Montseny ha de recollir les prescripcions i recomanacions que es deriven de la seva figura de Reserva de la Biosfera, del programa M&B de la UNESCO, declarada l’any 1978 i ampliada l’any 2014.

compartir

Font de la informació: Gabinet de premsa de la Diputació de Barcelona

Categoria: Gestió del medi, Montseny, Xarxa de Parcs Naturals, Diputació de Barcelona, Biodiversitat, Diputació de Barcelona, ODS,