Parc Agrari
Sol·licituds fins al 30 de setembre

Subvencions per a les cooperatives agràries i altres entitats agràries sense finalitat de lucre

$urlFileEntry

Camps a Gavà. Autor: XPN

02/06/2019

El dilluns 20 de maig del 2019 va sortir publicat al BOPB la convocatòria que incorpora les bases específiques per a la concessió de Subvencions en règim de concurrència competitiva per a per a les cooperatives agràries i altres entitats agràries sense finalitat de lucre que actuïn total o majoritàriament dins l’àmbit del Parc Agrari del Baix Llobregat i la seva zona d'influència per a la millora dels processos de producció, transformació, comercialització i gestió de serveis en el sector agrari. Any 2019.

En aquest enllaç podeu descarregar-vos el text de les bases de la convocatòria.

Les sol·licituds s’hauran de presentar per escrit mitjançant el model normalitzat degudament emplenat que serà signat per l’interessat/da o pel representant legal o persona apoderada de l’entitat o empresa. El termini de presentació de les sol·licituds acaba el dilluns 30 de setembre.

Només es subvencionarà un projecte/activitat per cooperativa agrària o entitat agrària sense finalitat de lucre.

Les sol·licituds conjuntament amb la documentació exigida a la base 5 s’hauran de presentar al Registre del Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat, Parc de Torreblanca, Ctra. N-340 pk 1249, 08980 Sant Feliu de Llobregat, o a la Masia Can Comas, camí del Sorral, s/n , 08820 el Prat de Llobregat.

Informació administrativa

Us recordem que a la pàgina web d'Informació administrativa de la Xarxa de Parcs Naturals, trobareu tot el necessari per poder realitzar tràmits administratius, permisos per a activitats, consultar les convocatòries de treball i les subvencions que poden rebre els particulars i/o entitats sense ànim de lucre, els centres d'educació i ensenyament i els ajuntaments que participin en la campanya Coneguem els nostres parcs, entre d'altres en l’àmbit de la XPN.

compartir

Font de la informació: Xarxa de Parcs Naturals

Categoria: Parc Agrari, Gestió del medi,