Parc Fluvial Besòs
Podeu veure imatges de l'abans i el després al Facebook del Parc Fluvial

Es repara la superfície de la base de la torre elèctrica al Parc Fluvial del Besòs

$urlFileEntry

Torre un cop finalitzada la intervenció. Autor: Parc Fluvial

23/09/2019

El pas del temps havia fet que l’estructura de formigó que forma la base de l’antiga torre elèctrica, conservada en el seu moment com a record d’èpoques passades, hagués patit danys per carbonatació i oxidació de les seves armadures. Aquest fet succeeix quan la superfície que queda exposada a l’exterior és porosa i permet l’entrada de l’aigua, cosa que permet que les armadures s’oxidin fent caure la capa de formigó que les recobreix.

El problema principal era que la base d’aquesta torre es troba sobre la gespa del Parc Fluvial del Besòs i molts usuaris busquen la seva ombra per descansar o protegir-se del sol durant les hores de major insolació. 

Per aquest motiu, el Servei de Manteniment Integral del Parc Fluvial del Besòs, contractat per la Diputació de Barcelona, va iniciar les tasques de reparació que s’han conclòs aquest mes de setembre.

Les operacions de restauració de la base de la torre s’han allargat durant dos mesos i han consistit, primer de tot, en la protecció de l’entorn de la torre per evitar que els usuaris s’aturessin sota l’estructura mentre duressin els treballs.

Un cop protegida la zona d’obres, es va iniciar la preparació del suport que ha consistit a sondejar la superfície de tota l’estructura per detectar les zones en què el recobriment de formigó havia perdut l’adherència i sanejar-la.

Un cop retirat el formigó en mal estat, s’han raspallat les armadures per eliminar l’òxid i, així, poder aplicar les capes necessàries de material de reparació prèvies al pintat final de l’estructura.

El resultat el podeu veure in situ al Parc Fluvial del Besòs, tot accedint-hi per la porta de F. Moragas.

A la pàgina de Facebook del Parc Fluvial del Besòs podeu veure el procés de restauració i el resultat final.

compartir

Font de la informació: Parc Fluvial del Besòs

Categoria: Parc Fluvial del Besós, Parc Fluvial del Besòs, Parc Fluvial Besòs,