Parc Fluvial Besòs
Han nascut tres polls

Èxit reproductiu d'una parella de roquerols al Parc Fluvial del Besòs

$urlFileEntry

Tres polls de roquerol. Autor: Xavier Larruy

24/07/2019

Tal com destacàvem en el darrer butlletí del mes de juny sobre observacions faunístiques al Parc Fluvial del Besòs, l’ornitòleg encarregat de realitzar els censos quinzenals, Xavier Larruy, havia detectat l’intent de reproducció d’una parella de roquerols (Ptyonoprogne rupestris) al pont del Molinet. Finalment, la parella ha construït un niu consistent en una cassoleta de fang ubicada sota del pont i ha aconseguit reproduir-se amb èxit.

El roquerol és una espècie que es troba en expansió en l'àmbit català. Fa uns vint anys, en època reproductora es trobava bàsicament en cingleres i pobles de muntanya, però en els darrers anys està colonitzant àrees de menor altitud, gràcies a la seva capacitat de niar en construccions humanes, especialment en ponts i viaductes, fins i tot de la franja litoral, tal com ho demostra la seva reproducció al pont del Molinet.

A la tardor, quan la resta d’espècies d’orenetes i falciots es deixen de veure al riu perquè van a passar l’hivern bàsicament al continent africà, els roquerols arriben des de les zones de muntanya o, fins i tot, d’altres contrades del centre d’Europa. Abans gairebé no se’n veien, però també ha experimentat un increment poblacional al Parc Fluvial del Besòs i, actualment, hi ha temporades en què es poden veure més de dos-cents exemplars.

Esperem que els tres polls que han sortit del niu sobrevisquin i aquest sigui l’inici d’una colonització dels diferents ponts del Parc Fluvial del Besòs. Cal recordar que les diferents espècies d’orenetes i falciots que s’alimenten al riu i als barris riberencs on nien són un insecticida natural molt valuós per reduir el nombre de quironòmids i altres insectes que poden resultar puntualment molestos, però que representen la base de la xarxa tròfica del riu. Per tant, l’increment poblacional d’aquests ocells es podria considerar com un objectiu estratègic pel que fa a la gestió sostenible d’aquest territori.

compartir

Font de la informació: Parc Fluvial del Besòs

Categoria: Parc Fluvial del Besós, Parc Fluvial del Besòs, Biodiversitat, fauna, vertebrats, ocells, Recerca i seguiment, Parc Fluvial Besòs,