caes

Parc Fluvial Besòs El nombre i varietat d'espècies d'ocells observades ha estat força elevada

La migració prenupcial, protagonista del seguiment ornitològic d'abril al Parc Fluvial del Besòs

09/05/2024

Durant el mes d'abril, s'ha arribat al punt àlgid de la migració prenupcial per a la majoria d'ocells al Parc Fluvial del Besòs, iniciada ja els mesos de febrer i març. Tot i que ha estat un dels mesos en què s'hi ha detectat un major nombre d’espècies, la seva observació ha depès, en bona mesura, de les condicions meteorològiques. Així, la manca de pluges al llarg de la primera quinzena no ha propiciat una aturada gaire notable d'exemplars, mentre que sí que aquesta parada s'ha produït durant la segona quinzena d'abril.

Al llarg del mes cal destacar, a Santa Coloma de Gramenet, l’observació d’una boscarla dels joncs (Acrocephalus schoenobaenus), una oreneta cua-rogenca (Hirundo daurica), un còlit ros (Oenanthe hispanica) i un papamosques gris balear (Muscicapa tyrrhenica balearica), una espècie rara de veure en migració a Catalunya però que s’ha observat els darrers anys al Parc Fluvial.

Al tram d’ús públic de Sant Adrià de Besòs cal remarcar l’observació, durant els censos quinzenals, d’un agró roig (Ardea purpurea), dos capons reials (Plegadis falcinellus), tres martinets rossos (Ardeola ralloides), set valones (Tringa glareola), una cuereta groga anglesa (Motacilla flava flavissima) i un enganyapastors (Caprimulgus europaeus). A la desembocadura, l’avistament més destacable ha estat una arpella comuna (Circus aeruginosus) sobrevolant breument la zona.

Justament a la desembocadura, gràcies a múltiples visites voluntàries, s’han observat espècies molt remarcables, com ara un corriol camanegre (Charadrius alexandrinus), dos currocs (Sterna nilotica), un fumarell carablanc (Chlidonias hybrida) i un territ becllarg (Calidris ferruginea). També hi ha hagut una afluència molt remarcable de naturalistes, especialment al llarg del terme de Sant Adrià de Besòs, que ha permès l’observació d’espècies de presència molt escassa i puntual al Parc, com ara els tres pigres grisos i els tres territs tresdits (Calidris alba) observats per Pat Gallart a la desembocadura, i els 19 capons reials vistos per Dionisio Sanza al tram d’ús públic.

Durant aquest mes, cal fer esment que les parcel·les de canyissar de depuració han presentat menys aigua emergida que l’any passat i el recobriment vegetal ha estat molt elevat, de manera que el nombre d’aus aquàtiques migratòries que s’hi ha observat ha estat molt baix, tot i tenir les basses del refugi de biodiversitat.

Pel que fa als ocells reproductors, convé remarcar la presència de diverses parelles de corriol petit (Charadrius dubius) al tram d’ús públic de Sant Adrià de Besòs. S’ha detectat una primera posta a una illeta que hi ha aigües amunt de la presa 10, la qual s’ha mantingut desinflada per tal que la illeta no quedés inundada. Malauradament, una petita riuada ha fet perdre els ous. A la desembocadura, on l’any passat hi va niar una parella amb èxit, hi ha hagut menys pertorbació antròpica a la barra de sorra, gràcies al seu canvi de morfologia, a l’abalisament realitzat per part de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs i a la tasca de sensibilització realitzada de forma voluntària per part dels naturalistes. D’aquesta manera, s’hi ha observat una parella que encara no ha realitzat la posta.

Cal destacar també unes quatre parelles de roquerols (Ptyonoprogne rupestris) als ponts que creuen el riu, així com els xoriguers comuns (Falco tinnunculus) que nien habitualment al pont del Molinet. Així mateix, ha estat remarcable l’avistament d’unes 25 gavines corses (Ichthyaetus audouinii) al llarg del tram d’ús públic i la desembocadura, ja que es tracta d’una espècie amenaçada d’extinció i no nidifica a la conca del Besòs.

compartir

Font de la informació: Xarxa de Parcs Naturals

Categoria: Educació ambiental, Hidrologia, fauna, vertebrats, Recerca i seguiment, Divulgació, Parc Fluvial Besòs, Biodiversitat, Educació ambiental, ODS,