Parc Fluvial Besòs
Així ho indiquen les conclusions del projecte BioBesòs, coordinat per Cetaqua

La millora de la qualitat de l’aigua dels aiguamolls, factor clau d’augment de la biodiversitat

$urlFileEntry

Parcel·les de canyís al Parc. Autor: Parc Fluvial

15/01/2018

El Parc Fluvial del Besòs presenta una superfície total de 115 hectàrees i és un dels espais verds més importants de la regió metropolitana de Barcelona. Al nord, s’ubiquen les zones humides, uns aiguamolls que s’estenen des de la confluència del riu Ripoll amb el riu Besòs fins a la zona d’ús públic situada més al sud.

La funció d’aquests aiguamolls és la d’eliminar certs contaminants de l’aigua, com la matèria orgànica en suspensió, nutrients (nitrogen, fòsfor), patògens, etc. Per tant, la capacitat de tractament dels aiguamolls provoca una millora en la qualitat de l’aigua, repercutint així en l’estat ecològic del sistema, i consegüentment en la biodiversitat.

És per aquest motiu que Aigües de Barcelona i la Diputació de Barcelona van signar un conveni de col·laboració amb l’interès comú d’avaluar i determinar els impactes positius en la biodiversitat per efecte de la millora de la qualitat de l’aigua dels aiguamolls.

El projecte BioBesòs es va iniciar el 2016 amb l’objectiu principal de quantificar el funcionament dels aiguamolls quant a l’eliminació de contaminants, tot relacionant-ho amb el seu nivell de biodiversitat.

La coordinació d’aquest projecte va ser a càrrec de Cetaqua (Centro Tecnológico del Agua), una organització que integra, gestiona i executa projectes d’investigació relacionats amb el cicle integral de l’aigua.

Aquesta iniciativa ha demostrat que la presència dels aiguamolls al Parc Fluvial -que tracten aproximadament un 33% de l'efluent de l'Estació Depuradora d'Aigües Residuals (EDAR) de Montcada- ha ajudat a millorar la qualitat de l'aigua i ha afavorit la reconnexió del riu Besòs amb els hàbitats adjacents, contribuint així a la implementació de l'Estratègia d'Infraestructura Verda de la UE.

Actualment, els canyissars de depuració implantats per restaurar l'ecosistema acullen la comunitat reproductora d'aus de major interès del Parc, a més d'haver contribuït a la consolidació de cinc noves espècies de peixos inexistents al Parc Fluvial abans del 2002.

Cetaqua celebra aquest 2018 una dècada d’investigació per a una gestió més sostenible de l’aigua. Amb l’objectiu de commemorar aquests deu anys, ha iniciat un cicle de difusió de projectes com BioBesòs. Podeu fer-ne un seguiment a l’etiqueta #Cetaqua10.

compartir

Font de la informació: Parc Fluvial del Besòs i Cetaqua

Categoria: Parc Fluvial del Besós, Parc Fluvial del Besòs, Paisatge, Biodiversitat, Hidrologia, flora, fauna, hàbitats, Planificació i avaluació, Recerca i seguiment, Gestió del medi, Parc Fluvial Besòs,