Parc Fluvial Besòs
Durant el seguiment ornitològic

Observacions faunístiques destacables del mes de juny

$urlFileEntry

Gavines corses a la desembocadura. Autor: X. Larruy

08/07/2019

Al juny, el flux migratori d’ocells que es desplacen des de les seves zones d’hivernada fins a les zones de nidificació ja és molt escàs. No obstant això, al llarg d’aquest mes comencen a arribar els primers exemplars postreproductors que nien al centre i nord d’Europa, com la xivita (Tringa ochropus) i la xivitona vulgar (Actitis hypoleucos). També s’ha sentit el teixidor (Remiz pendulinus).

Com a fet remarcable, destacar l’intent de reproducció d’una parella de roquerols (Ptyonoprogne rupestris), una espècie que es troba en expansió en l’àmbit català. Aquesta parella ha construït un niu i s’han vist individus covant al pont del Molinet.

També és rellevant l’observació d’un mascle territorial de rossinyol (Luscinia megarhynchos) que ha estat cantant durant el maig i inici de juny als oms de Montcada i Reixac. Aquest fet no s’havia produït encara al Parc i obre les portes a pensar en un intent de nidificació d’aquesta espècie que encara no s’ha pogut confirmar.

Respecte les cinc parelles detectades de corriol petit (Charadrius dubius), cap d’elles no ha arribat a fer cap posta. Es tracta d’una espècie que té diversos problemes d’origen antròpic a més de les riuades i l’escassetat de platges elevades i amb escassa vegetació. Encara no ha acabat la temporada de nidificació i els corriols segueixen intentant criar al tram d’ús públic de Sant Adrià, esperem que ho aconsegueixin!

Pel que fa a la parella de xoriguer comú (Falco tinnunculus) que niava habitualment al pont del Molinet, sembla que enguany ha preferit niar en estructures elevades de les ciutats ubicades al llarg del Parc Fluvial del Besòs, especialment a Santa Coloma.

Altres especies com la parella de cabussets (Tachybaptus ruficollis) o la de cames llargues (Himantopus himantopus) no s’han vist al tram dels canyissars durant aquesta primavera, però si que s’han deixat veure per la desembocadura.

En canvi, altres espècies com ara el raspinell comú (Certhia brachydactyla) o la  mallerenga emplomallada (Lophophanes cristatus), tot i niant a les rodalies del Parc, s’han deixat veure pels canyissars i per la zona de Santa Coloma de Gramenet.

Destaquen les concentracions de gavines corses (Larus audouinii) a la desembocadura, un ocell endèmic de la costa mediterrània que havia estat en perill extinció.

En allò que fa referència a la resta d’animals, són destacables els rastres de senglar als canyissars i la observació d’una serp blanca (Rhinechis scalaris) al tram dels canyissars.

 

compartir

Font de la informació: Parc Fluvial del Besòs

Categoria: Parc Fluvial del Besòs, Paisatge, Biodiversitat, Hidrologia, flora, fauna, vertebrats, ocells, mamífers, hàbitats, Recerca i seguiment, Parc Fluvial Besòs,