Parc Fluvial Besòs
S'han identificat quatre colltorts

Seguiment ornitològic del mes de febrer al Parc Fluvial del Besòs

$urlFileEntry

Colltort anellat l'octubre passat. Autor: Xavier Larruy

04/03/2020

Des del punt de vista migratori, febrer és un mes sense canvis notables ja que són molt poques les espècies que inicien en aquest moment la migració cap a les zones de cria més nòrdiques. Tampoc hi ha hagut onades de fred que hagin fet desplaçar cap al sud individus provinents d’altres zones. Així doncs, amb aquesta premissa únicament s’ha constatat l’arribada d’algunes gavines corses (Larus audouinii) a la desembocadura.

Algunes de les espècies hivernants al Parc Fluvial del Besòs com ara l’àguila calçada (Aquila pennata) que es pot veure al tram dels canyissars, la tallareta cuallarga (Sylvia undata) que es pot observar al prat de Santa Coloma o els cinc martinets de nit (Nycticorax nycticorax) i els quatre xarxets comuns (Anas crecca) a Sant Adrià de Besòs formen part de les espècies més remarcables a causa de la seva escassetat.

També s’han observat tres colltorts (Jynx torquilla) a la desembocadura i un al tram de canyissars, una xifra important en un tram tan reduït. La individualització d’aquests exemplars ha estat possible gràcies al seguiment dels individus realitzat per Pat Gallart i al fet que dos dels exemplars estaven anellats. Un exemplar va ser anellat aigües amunt del pont del ferrocarril el passat mes d’octubre durant un anellament obert al públic i un altre portava una anella procedent de Croàcia.

Fins al moment, a Catalunya únicament s’havia confirmat la procedència d’un colltort finès, fet que dona molta rellevància al registre d’espècies que, juntament amb les noves tecnologies i la fotografia, possibiliten la seva anàlisi posterior.

compartir

Font de la informació: Parc Fluvial del Besòs

Categoria: Parc Fluvial del Besós, Parc Fluvial del Besòs, Biodiversitat, flora, fauna, vertebrats, ocells, hàbitats, Recerca i seguiment, Parc Fluvial Besòs, ODS,