Parc Fluvial Besòs
L'impacte del vessament en els ocells no ha estat alarmant

Seguiment ornitològic durant el desembre del 2019 al Parc Fluvial

$urlFileEntry

Parc Fluvial del Besòs. Autor: Parc Fluvial

13/01/2020

Durant el mes de desembre del 2019, el nombre d’espècies que es desplacen des de les seves zones de nidificació fins a les zones d’hivernada ja és molt baix. Les temperatures suaus no han potenciat l’arribada d’exemplars nous i, únicament, podem destacar 3 xarxets comuns (Anas crecca) a la desembocadura.

Cal remarcar que per primer cop al riu Besòs s’ha observat la hivernada d’una merla d’aigua (Cinclus cinclus), al tram dels canyissars on desemboca el rec Comtal. És probable que aquesta aportació d’aigua de millor qualitat que la que porta el riu sigui determinant a l'hora de possibilitar la seva presència, atès que es tracta d’una espècie que normalment no es troba en cursos mitjans i encara menys en trams baixos.

Respecte les dues joques de corb marí gros (Phalacrocorax carbo) existents al Parc Fluvial del Besòs, únicament la de Montcada és utilitzada de forma regular. També s’ha vist sis martinets de nit (Nycticorax nycticorax), nou becadells comuns (Lymnocryptes minimus) i una fotja vulgar (Fulica atra) a Sant Adrià de Besòs.

Com altres hiverns, s’ha vist un rossinyol (Luscinia megarhynchos) a Santa Coloma de Gramenet, fet remarcable en l'àmbit europeu ja que es tracta d’una espècie estival a Europa i que passa l’hivern a l’Àfrica subsahariana. En aquest mateix tram cal destacar dues cotxes blaves (Luscinia svecica) que s’han trobat tant a la llera com al prat.

Efectes del vessament de l'11 de desembre

Pel que fa a l’incident ocorregut l'11 de desembre en un polígon industrial de Montornès del Vallès que va provocar l’incendi d’una indústria i el vessament de milers de litres de dissolvent al riu, fet que va afectar l’ecosistema fluvial, diversos naturalistes constataren aleshores la mort de diverses especies de peixos al llarg de l’últim tram del riu fins a Sant Adrià de Besòs.

Dies després de l’accident, encara s’olorava a desenes de metres del riu el dissolvent provinent de l’empresa accidentada. Seguint les recomanacions de l’ACA (Agència Catalana de l'Aigua), la zona d’ús públic del Parc Fluvial del Besòs va tancar durant uns dies.

Diverses administracions i associacions van retirar els peixos morts, així com alguna au afectada com, per exemple, un cabusset (Tachybaptus ruficollis) trobat aigües amunt del Parc.

Quatre dies després, l’olor a dissolvent encara es feia palès al tram dels canyissars. No obstant això, s’observaren diversos supervivents aquàtics: 22 carpes (Cyprinus carpio) adultes a l’alçada de la depuradora de Montcada, una tortuga de Florida (Trachemys scripta) i una tortuga de rierol (Mauremys leprosa). Pel que fa als ocells, no s’observaren ocells morts, però sí un bernat pescaire (Ardea cinerea) amb el plomatge danyat.

L'anàlisi de les dades dels censos d’ocells realitzats abans del vessament, després del vessament i el desembre del 2018 indiquen que l’impacte d’aquest vessament sobre els ocells del Parc Fluvial no ha estat alarmant ja que només s’ha pogut constatar amb seguretat el citat impacte sobre el plomatge d’un bernat pescaire, que fou vist encara quatre dies després del vessament, però del qual se’n desconeix l'estat.

Tot i així, s’està realitzant un seguiment tant de la qualitat de l’aigua com de les espècies faunístiques del tram final del riu Besòs per detectar qualsevol canvi o anomalia ja sigui al riu o al seu entorn.

compartir

Font de la informació: Parc Fluvial del Besòs

Categoria: Parc Fluvial del Besós, Parc Fluvial del Besòs, Paisatge, Biodiversitat, Hidrologia, fauna, vertebrats, peixos, ocells, hàbitats, Recerca i seguiment, Divulgació, Parc Fluvial Besòs, ODS,