caes

Sant Llorenç-Obac Es pot visitar entre l'1 d'abril i el 30 de novembre

Inaugurada l'adequació de la Cova de Mura per rebre visites, al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac

22/11/2021

La Cova de Mura ha estat condicionada per visitar-la de forma segura amb l’adequació d’un itinerari i la incorporació d’il·luminació. Es tracta d'una cavitat natural d'uns 150 metres de fondària, formada, com la majoria de coves del massís del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, per conglomerats de grans còdols segellats per carbonat de calci, i formacions com estalactites i estalagmites. Es pot visitar entre l'1 d'abril i el 30 de novembre, la resta de l'any hi hibernen ratpenats.

El divendres 19 de novembre, en un acte celebrat a l’Ajuntament de Mura, el diputat de Mobilitat, Espais Naturals i Prevenció d’Incendis Forestals, Josep Tarín, juntament amb l’alcaldessa, Montserrat Playà, van donar oficialment per inaugurada l’adequació realitzada a l’interior de la Cova a càrrec de la Diputació de Barcelona, per fer-la visitable de forma segura i de preservació dels elements geològics i la fauna que hi habita. El ratpenat de ferradura gros (Rhinolophus ferrumequinum), espècie prioritària al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, i l'escarabat Troglocharinus kiesewentteri sanllorensi, espècie endèmica del Parc.

Les vistes guiades a la Cova de Mura es fan els caps de setmana des del Centre d'Informació de Mura, amb reserva prèvia per limitació d'aforament. La Cova té una longitud de 160 metres i és bastant planera, si bé per arribar-hi cal fer una hora de pujada per un camí de muntanya amb fort desnivell. Aquestes visites també es fan per a escolars els dies feiners sota demanda.

En aquest acte, Tarín va voler destacar haver pogut donar resposta a una llarga reivindicació del consistori, de cara a disposar d’aquest espai com un element important d’interès turístic pel municipi, ressaltant que "durant anys de tramitació administrativa per tal de poder obtenir tots els permisos i requisits necessaris per aquesta actuació, finalment hem pogut complir amb la reivindicació del poble de Mura".

Aquesta actuació a l’interior de la cova ha consistit en delimitar amb corda i peus metàl·lics un recorregut que permet observar l’espai, però mantenint certa distància de les formacions i minerals a protegir. A més, i per tal de millorar l’accessibilitat i la seguretat dels visitants, s’han construït graons de pedra natural als trams de màxima pendent i s’ha instal·lat una escal.la metàl·lica per salvar una formació càrstica. Finalment, s’ha muntat una passera de fusta per poder circular pel corredor de les Flors, evitant així qualsevol relliscada o accident. Durant el procés, hi ha hagut la corresponent supervisió arqueològica, ja que s’hi han trobat restes d’alguna exhumació, i s’ha col·locat un cartell explicatiu a l’entrada de la Cova.

També s’ha col·locat un sistema d’il·luminació tipus led de baix consum energètic i de llum freda, per no generar focus de calor sobre els quals es puguin desenvolupar algues o altres microorganismes que podrien malmetre les formacions minerals. A banda, també respecta les poblacions de ratpenats, evitant oscil·lacions de temperatura o focus de calor. En total, s’han instal·lat 12 focus de 20w cadascun amb alimentació 230VAC / 50Hz i de manera integrada entre les formacions rocoses. Aquest sistema està alimentat per bateries recarregables ubicades just a l’entrada. A l’exterior, només hi ha instal·lada una antena per enviar senyal de l’estat de càrrega de les bateries i les dades dels sensors.

Així mateix, s’ha redactat el Pla d’autoprotecció de la Cova de Mura, el que seguint aquest document, a l’entrada de la Cova hi han disponibles vint cascs homologats, una farmaciola de primers auxilis, vint mantes tèrmiques, vint mascaretes de carbó actiu, un extintor de pols i una llanterna recarregable.

D’acord amb l’informe d’impacte ambiental del projecte, s’ha de fer un seguiment de la fauna durant tot l’any, però especialment durant el mesos de desembre a març, coincidint amb el període d’hibernació i durant el qual no hi ha visites a l’interior de la Cova, amb un recompte de les poblacions de ratpenats que hi resideixen. A l’hivern passat s’hi van comptabilitzar uns setanta exemplars de manera estable.

A l'interior de la Cova s’han instal·lat dos sensors de temperatura i humitat, que d’acord amb les dades recollides fins el moment indiquen una oscil·lació mínima durant tot l’any situant-se entre 11,9 °C i 12,1 °C, i uns valors d’humitat entre el 85-100%. Un equip de manteniment, conjuntament amb l’equip tècnic del Parc de Sant Llorenç, supervisa periòdicament l’estat de conservació de les instal·lacions i els guardes del Parc Natural fan el control de població de ratpenats.

compartir

Font de la informació: Gabinet de premsa de la Diputació de Barcelona

Categoria: Geologia, Paleontologia, fauna, vertebrats, Gestió del medi, Sant Llorenç-Obac, Biodiversitat, Educació ambiental, ODS,