caes

Sant Llorenç-Obac | Diputació de Barcelona Fins al 12 de gener del 2023 es poden presentar ofertes per a diverses actuacions

La Diputació rep una ajuda del fons Next Generation per crear el Centre de seguiment, divulgació i recerca ambiental de la Mata, al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac

28/11/2022

La masia de la Mata, a Mura, serà un centre de seguiment, divulgació i recerca ambiental. La casa, que acull als coberts la seu del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, ha rebut una ajuda del fons Next Generation de la Unió Europea per executar la primera fase del pla director. Aquesta primera fase d’intervenció consta de quatre actuacions amb una inversió plurianual prevista de 2.942.577,83 euros, dels quals el 25,42 % es finança amb aquesta línia dels fons Next Generation EU (960.952,15€). Fins al 12 de gener del 2023, es poden presentar ofertes per a l'Execució del projecte de rehabilitació de façanes, coberta, i consolidació estructural de la casa gran de la Mata; i per als Serveis de coordinació de la seguretat i salut de les actuacions de rehabilitació dels edificis del conjunt de La Mata, fase 1.

La Diputació de Barcelona va demanar subvenció per arranjar la masia dins de la Línia 1 d’edificis a rehabilitar, en el marc de la convocatòria "Ayudas para la Rehabilitación de Edificios Públicos en Entidades Locales - Pirep Entidades Locales". El 25 d’octubre passat va ser resolta i acceptada en resolució provisional per part del Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana. 

La subvenció duu associat el compromís de compliment de Fites, Objectius i Requeriments que són d’aplicació. Les obres de rehabilitació promogudes des del Servei d’Anàlisi i Gestió Territorial, Inversions i Obres de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals hauran d’estar executades i l’edifici en funcionament al setembre del 2024, i destinar-se a ús públic els propers vint anys, en aquest cas com a Centre de seguiment, divulgació i recerca ambiental de la Mata.

Implica entre d’altres la reducció d’un 30 % del consum d’energia primària no renovable, així como l’enfoc integral de la rehabilitació basat en el principi de qualitat que promulga la Llei de qualitat de l’Arquitectura. S’aposta per la rehabilitació d’un edifici públic actualment en desús per donar-li una nova funcionalitat que comporta valor afegit envers el seu entorn. Suposa intervencions en l’estructura, en l’envolupant, en els acabats, distribucions interiors i instal·lacions, per a la millora tèrmica, solidesa i eficiència dels espais i edificis intervinguts.

Una masia declarada Bé Cultural d'Interès Local

El conjunt edificat de la Mata està format per una antiga masia agrícola documentada des del segle XII i les construccions erigides per acollir els espais de treball derivats d’aquesta activitat. Es tracta d’un conjunt catalogat com a Bé Cultural d'Interès Local (BCIL). Es localitza en un promontori, on també s’obre l’esplanada formada per l’antiga era, des d’on s’albira una àmplia panoràmica.

Amb una estructura arquitectònica moderna, fruit de diferents ampliacions i rehabilitacions al llarg dels segles, la Mata va ser adquirida per la Diputació de Barcelona i rehabilitada parcialment a principi de la dècada dels noranta. S’hi accedeix per la carretera de Terrassa a Navarcles, des d’una pista forestal que surt just del davant del Centre d’Interpretació del Coll d'Estenalles. 

El conjunt està format per cinc edificacions, tres de les quals se situen annexes i relacionades per patis -casa gran, coberts i pleta- i les altres dues a l’entorn de l'era -Aula de natura i Oficina del Parc.

Sol·licituds fins al 12 de gener del 2023

La primera fase d’actuació, de les tres que preveu el Pla director del Centre de seguiment, divulgació i recerca ambiental de la Mata, es desenvolupa a la casa gran i coberts, objecte de la subvenció.

D'una banda, fins al 12 de gener del 2023 a les 14 h, es poden presentar ofertes per a l'Execució del projecte de rehabilitació de façanes, coberta, i consolidació estructural de la casa gran de la Mata. Es pot consultar tota la informació, documentació i plecs en aquest enllaç. D'altra banda, també fins al 12 de gener del 2023 es poden presentar ofertes per als Serveis de coordinació de la seguretat i salut de les actuacions de rehabilitació dels edificis del conjunt de La Mata, fase 1 (més  informació aquí).

També es preveu la integració d’espais de Recerca, destinats a Centre de Monitoratge de paràmetres ambientals en col·laboració amb la Universitat de Barcelona. Implica espais d’acollida, estada amb pernoctació i espais de treball entre d’altres. Així mateix, es farà la reubicació de les activitats administratives i tècniques de l’Oficina del Parc i acollirà els usos administratius i de recepció, oficines tècniques i sales de reunions.

Amb aquestes actuacions i la resta de fases previstes al Pla director, es pretén convertir el conjunt edificat en un equipament resilient i sostenible, implementar un sistema de generació d’energia autosuficient, aconseguir un consum energètic eficient, disposar d’uns edificis en ple funcionament, amb els usos de recerca i divulgació definits i implementats, recuperar el patrimoni arquitectònic i social al servei de la ciutadania i abordar els grans reptes globals, incorporant els Objectius de desenvolupament sostenible (ODS) com a objectius essencials de l’equipament.

compartir

Font de la informació: Xarxa de Parcs Naturals

Categoria: Recerca i seguiment, Gestió del medi, Sant Llorenç-Obac, Diputació de Barcelona, Biodiversitat, Educació ambiental, ODS,