caes

Montesquiu | Foix | Garraf | Olèrdola | Sant Llorenç-Obac Aquestes espècies depreden grans quantitats d'insectes i contribueixen a regular-ne les poblacions

Els parcs del Garraf, Olèrdola, Foix, Castell de Montesquiu i Sant Llorenç del Munt i l’Obac obtenen resultats importants en el projecte per conèixer i preservar les poblacions de ratpenats

20/02/2024

Els treballs de seguiment de les poblacions de diferents espècies de quiròpters als parcs del Garraf, Olèrdola, Foix, Castell de Montesquiu i Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac fets per Areambiental el 2023 aporten resultats interessants que amplien el coneixement que es té d’aquests singulars mamífers en aquests espais naturals gestionats per la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona.

El projecte té com a objectius fer seguiments de les espècies de ratpenats presents en els diferents ambients dels parcs, determinar i localitzar els elements d’interès de conservació prioritària, dur a terme tasques de capacitació per al personal dels parcs i divulgar els coneixements sobre ratpenats amb tasques d’educació ambiental. 

Aquest treball és de summa importància per a la conservació dels ratpenats i per a la salut ambiental del territori on viuen aquests mamífers. Els ratpenats depreden grans quantitats d’insectes i contribueixen a regular-ne les poblacions. Aquesta funció és crucial en un context en què s'han detectat espècies d'insectes invasores i en què les malalties de transmissió vectorial, especialment aquelles propagades per mosquits, estan en augment. 

Més espècies al Garraf i Olèrdola

L'equip d'Areambiental, encapçalat pel doctor Jordi Serra-Cobo, ha dut a terme aquest ambiciós projecte. Els resultats de 2023 han confirmat la presència de set espècies en un dels avencs del Parc del Garraf, una cavitat de gran importància en el cicle anual del ratpenat de cova i del ratpenat de peus grossos. També s’ha ampliat fins a set el nombre d’espècies de quiròpters que es coneixien al Parc d’Olèrdola, espai natural del qual es disposava de poca informació. 

D’altra banda, s’han establert dues estacions de seguiment acústic de ratpenats al Parc del Garraf, una al Parc d’Olèrdola, dues al Parc del Foix, dues al Parc del Castell del Montesquiu i tres més al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac. Aquestes estacions s’han situat en diferents ambients dels parcs. Els resultats mostren molta variabilitat en l’activitat dels ratpenats segons l'ambient. La major activitat s’ha detectat en les localitats on hi havia volums d’aigua importants (pantà del Foix, les Refardes i el riu Ripoll).

Més ocupacions a les caixes niu

S’han revisat caixes niu per a ratpenats a tres parcs que es varen col·locar per oferir major disponibilitat de refugi als ratpenats forestals, especialment en els llocs que havien sofert incendis. S’han controlat 75 caixes niu al Parc del Garraf, en 21 % de les quals hi havia ratpenats. L’ocupació ha estat molt superior a l’observada en anys anteriors, en què era propera al 5 %. Tots els individus refugiats a les caixes eren ratpenats de vores clares (Pipistrellus kuhlii). L’ocupació de les caixes niu del Parc del Foix ha estat molt desigual. Tan sols s’han observat quiròpters als sectors del fondo del barranc de la Bovera i a Sanabra, i tots els ratpenats eren de vores clares.

S’han revisat 142 caixes niu al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac. L’ocupació més elevada (40 %) s’ha observat al sector del Marquet de les Roques. Les espècies refugiades a les caixes eren ratpenats nòctuls petits (Nyctalus leisleri) i ratpenats de vores clares. 

compartir

Font de la informació: Xarxa de Parcs Naturals

Categoria: Geologia, fauna, vertebrats, Recerca i seguiment, Montesquiu, Foix, Garraf, Olèrdola, Sant Llorenç-Obac, Biodiversitat, Educació ambiental, ODS,

Recursos

AreambientalAreambiental