Montesquiu | Xarxa de Parcs Naturals
La sessió va estar dedicada a les dades obertes

Darrera jornada tècnica al Centre de Recursos del Castell de Montesquiu

$urlFileEntry

Inauguració de la jornada. Autor: XPN

04/12/2017

El dijous 30 de novembre va tenir lloc la Jornada tècnica 'Dades obertes sobre patrimoni natural: com les podem oferir i aprofitar els municipis?' al Centre de Recursos del Castell del Montesquiu. La sessió, tercera i darrera, va cloure el cicle d'enguany.

La jornada va treballar sobre les dades obertes, és a dir, sobre com proporcionar les dades (públiques) en formats digitals, estàndards i oberts per a ser reutilitzades de forma automàtica, per tal que qualsevol pugui usar-les (reutilitzar-les) gratuïtament quan vulgui per al que vulgui (inclosa la finalitat comercial). Això, entre d’altres coses, permet una administració pública més transparent alhora que aquestes dades generen valor econòmic a través de la gestió intel·ligent dels recursos.

Jesús Calderer, diputat adjunt d’Espais Naturals de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, va realitzar la introducció de la jornada, que va començar amb la ponència marc de Carles Agustí, responsable de Govern Obert de Diputació de Barcelona, i Marc Garriga de desideDatum Data Company. Els dos van coincidir a destacar que les dades obertes són un canvi de paradigma en la relació entre administració i ciutadans, un canvi cultural, intern i extern, basat en l’obertura, la transparència, la pedagogia i la implicació ciutadana. Marc Garriga va explicar que les dades sobre medi ambient són un 7% del total publicat, i que les que generen més interès són les meteorològiques i les de transport.

A continuació, Oriol Rosselló, tècnic de l’Oficina Tècnica d’Internet, va explicar el nou portal de dades obertes de la Diputació de Barcelona. I en la segona part de la jornada, Ramon Riera va descriure com un treball tècnic forestal de decaïment dels boscos del Maresme es va penjar en aquest portal.

En el segon bloc de casos pràctics, en Carles Dalmases, cap de l’Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial de Diputació de Barcelona, va exposar com la web Conservació de la biodiversitat a la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona aporta dades a GBIF, aprofita diferents bancs de dades i les elabora per oferir informació de la flora i la fauna als parcs.

Des de l’Ajuntament de Gavà, i amb l’experiència d’implantació del seu portal de dades obertes, Carmen Lavado, cap de Serveis Informàtics, va destacar la necessitat de crear les condicions necessàries per tal que es tregui profit d’aquest coneixement i fer el seguiment de l’impacte o resultat que té obrir aquestes dades.

Finalment, Maria Carme Noguer, coordinadora d’Organització, Persones i Administració Electrònica a l’Ajuntament de Manlleu, va exemplificar com les dades geogràfiques poden facilitar la lectura i l’elaboració de les dades, i com els sistemes d’informació geogràfica poden ser una bona eina per a les dades obertes.

Així doncs, les 44 persones assistents a la jornada va poder gaudir dels diferents exemples que han permès valorar els beneficis que genera oferir dades obertes per als propis ajuntaments, i com el treball compartit de dades beneficia els diferents actors.

Amb aquesta sessió es clou el cicle d’enguany de Jornades tècniques de la Xarxa de Parcs Naturals al Centre de Recursos del Castell de Montesquiu. Us recordem les dues jornades anteriors:

"La natura, motor de l'economia local", 25 de maig.

"L’espai blau dels nostres municipis: els beneficis del patrimoni natural i cultural vinculat a l’aigua”, 14 de novembre.

 

compartir

Font de la informació: Lavola

Categoria: Montesquiu, Xarxa de Parcs Naturals, Diputació de Barcelona,