Selector d'idioma

CAES

Capçalera

Publicador de continguts

Xarxa de Parcs Naturals Amb el nom de 'Parcs saludables, persones sanes'

EUROPARC inicia un programa per millorar la salut i el benestar de la ciutadania a través de la conservació i millora de la natura

$urlFileEntry

Programa 'Healthy parks, healthy people'.
Autor: EUROPARC

29/06/2020

Després de la publicació de l'estratègia de biodiversitat de la UE, la Federació EUROPARC ha engegat un programa per posar de manifest la contribució a la salut que es pot fer a Europa recuperant la salut de la natura, en general, i dels parcs, en particular. Amb el lema 'Healthy parks, healthy people, Europe' (Parcs saludables, persones sanes, Europa), aquesta iniciativa s'ha presentat en un seminari en línia el 29 de juny, en què ha participat Carles Castell, tècnic de la Xarxa de Parcs Naturals.

EUROPARC inicia un programa a tot Europa per donar suport a parcs i zones protegides d'abast nacional, regional i local treballant per la salut de les persones i la natura. La Federació de Parcs Nacionals i Naturals d'Europa vol maximitzar la contribució dels parcs i les zones protegides en la recuperació europea i l'assoliment de les prioritats polítiques. La proposta és impulsar la millora de la salut pública i el benestar de la ciutadania a través de la reducció de la desigualtat, en l'àmbit sanitari i social, protegint, restaurant i investigant en la biodiversitat i donant resposta a la lluita contra l'emergència climàtica. L'aposta pels parcs i el conjunt d'espais protegits hauria de ser considerada una part essencial de la recuperació verda post COVID-19.

Per aconseguir aquests objectius, es proposa una inversió major en parcs i àrees protegides d'Europa, que es puguin dotar d'instal·lacions ben gestionades i accessibles i puguin desenvolupar activitats de promoció de la salut. Així mateix, es planteja que hi hagi més polítiques públiques, projectes pràctics i fórmules de col·laboració per optimitzar el potencial dels espais naturals protegits com a actius clau per a la millora de la salut pública i el benestar i la reducció de la desigualtat en l'accés als entorns i hàbits saludables.

Naturalment saludable

La Federació EUROPARC defineix cinc camins per al benestar a través del contacte amb la natura, extrets de la investigació de NEF (2008): observa, connecta, sigues actiu, aprèn i dona. A partir de la informació d'estudis i projectes pilot, es volen oferir experiències i missatges clau als gestors de les àrees protegides per augmentar la consciència i comprensió de la salut basada en la natura. Així mateix, es proposa establir estratègies globals a Europa, a escala nacional i regional, que uneixin salut, medi ambient i altres sectors, per tal de debatre, acordar i desenvolupar conjuntament solucions basades en la natura.

El missatge és que les persones poden ser més sanes i felices si estan més connectades a les àrees protegides ben gestionades i amb una elevada riquesa natural. Per això, el programa passa tant per promoure les bones pràctiques en conservació de la natura i mostrar les evidències dels seus impactes positius sobre la salut basada en la naturalesa, com en la connexió de les persones amb la natura per millorar el benestar i augmentar actituds i conductes més sòlides en favor d'aquesta natura. En definitiva, el programa “Healthy parks, healthy people (HPHP), Europe" és una inversió essencial en el marc de recuperació verda de la COVID-19, treballa conjuntament entre els sectors de la salut, el benestar social i el medi ambient en una acció urgent per protegir i millorar la biodiversitat, lluitar contra el canvi climàtic i afavorir la salut de les generacions futures.

La Federació EUROPARC i la Xarxa d'Àrees Protegides d'Europa

Europa té un sistema de parcs i àrees protegides molt divers i ben desenvolupat, i un ventall de polítiques públiques en favor de la biodiversitat i la infraestructura verda a escala europea i nacional, regional i local. A diferència d’altres parts del món, molta gent viu i treballa en aquests espais. Es calcula que a la xarxa d'espais protegits d'Europa hi ha actualment 104 destinacions de turisme sostenible. Així mateix, almenys seixanta milions de persones hi viuen o hi són a menys d'una hora (el 10 % de la població europea de 508 milions de persones), amb més de setanta-quatre milions de visites anuals.

Per tant, els parcs i altres espais protegits d'Europa estan molt ben situats per afavorir la salut de les persones i les polítiques públiques s'encaminen cap a afavorir aquest vincle entre natura i salut. Els projectes i accions desenvolupats des de fa anys per la Diputació de Barcelona són un dels millors exemples d'aquestes polítiques a escala local i constitueixen un model per a moltes regions i municipis d'Europa.

compartir

Font de la informació: EUROPARC i Xarxa de Parcs Naturals

Categoria: Biodiversitat, Divulgació, Gestió del medi, Xarxa de Parcs Naturals, Notícies d'arreu, Diputació de Barcelona, ODS, general,