Selector d'idioma

CAES

Capçalera

Publicador de continguts

Xarxa de Parcs Naturals | Diputació de Barcelona És dinàmic i es poden combinar i seleccionar paràmetres diversos

Informe interactiu sobre les accions i dades recollides pel Pla d'Informació i Vigilància contra Incendis Forestals (PVI) 2020

$urlFileEntry

Informe. Autor: OTPMIFDA

16/07/2020

La Diputació de Barcelona, a través de l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari (OTPMIFDA), ha dissenyat un informe interactiu per a les dades recollides per l’operatiu de la campanya del Pla d'Informació i Vigilància contra Incendis Forestals (PVI) 2020. L’objectiu és millorar i facilitar l’accés a les dades a tots els usuaris, per la qual cosa s’ha elaborat una guia d’ús.

L’informe interactiu inclou informació de les actuacions realitzades pel personal de l’operatiu del Pla d'Informació i Vigilància contra Incendis Forestals (PVI) 2020 a tota la demarcació de Barcelona. Inclou les accions de conscienciació i d’informació preventiva, dissuasió, detecció i revisió de punts crítics, i incidències al medi ambient, així com la informació d’incendis que s’han produït, diferenciats per incendis forestals, agrícoles o periurbans.

S'hi poden consultar totes les accions desenvolupades pel personal d’informació i vigilància així com el nombre total de persones a qui s’ha informat i donat consells de prevenció d’incendis forestals i de la normativa aplicable en aquesta matèria. També s’inclouen les actuacions de dissuasió d’infraccions que poden ser causa d’inici d’incendi forestal per tenir interacció directa amb foc o guspires.

Quant a la detecció, informa de l’acumulació d’aquells punts de risc d’incendi com ara abocaments inflamables i incidències en línies elèctriques, on no es pot interaccionar directament amb l’agent causant del risc. També s’hi inclouen les revisions efectuades als principals punts d’aigua d’extinció d’incendis.

Pel que fa a incidències en la protecció del medi ambient, aquestes poden ser aquelles puntuals que, sense ser un perill immediat incendi, afecten l’estat de l’entorn, i també les que recullen les tasques de suport a la ciutadania que el personal del PVI pot prestar en trobar-se distribuït al territori.

Informació d’incendis

L’informe també recull el total d’incendis registrats pel PVI, diferenciat per tipologia de vegetació afectada, el tipus de superfície afectada i els punts d’inici d’incendis. Els incendis estan agrupats en forestals, que poden ser incendis de bosc, matollar, herbassar o conreus en terreny forestal o urbanitzable no programat o no delimitat.

Altres tipologies son els agrícoles, que agrupen els incendis de conreus o vegetació forestal en terreny agrícola, i els periurbans, que inclouen els incendis de vegetació forestal que no siguin conreus ni jardins, produïts en terreny urbà o urbanitzable programat o delimitat. També s’inclouen els incendis en urbanitzacions no regularitzades, parcel·les de polígons industrials no ocupats i marges de carreteres o vies de tren dins el domini públic.

Informe dinàmic

Aquest informe és dinàmic i relaciona totes les seves dades entre si, ja que al clicar qualsevol apartat es filtren totes les dades en funció de la comarca, el municipi, el parc natural o l’ADF escollits, amb una llegenda que mostra la simbologia gràfica de la informació representada en les capes visibles del mapa del territori seleccionat.

Així mateix, es poden combinar filtres, la qual cosa permet fer la selecció de paràmetres de forma múltiple o individual. En conseqüència, les dades presentades a l’informe variaran segons quins siguin els paràmetres seleccionats.

compartir

Font de la informació: Diputació de Barcelona

Categoria: Hidrologia, Divulgació, Biodiversitat, Gestió del medi, Xarxa de Parcs Naturals, ODS, Prevenció incendis, Diputació de Barcelona, Paisatge, Oficina Tècnica de Prevenció d'Incendis, hàbitats, Diputació de Barcelona, flora, Webs, Recerca i seguiment, general,

CookiesEU