caes

Montseny | Collserola | Guilleries-Savassona | Marina | Litoral | Montesquiu | Foix | Garraf | Montnegre-Corredor | Olèrdola | Sant Llorenç-Obac | Xarxa de Parcs Naturals Es poden demanar del 10 de juny al 30 de juliol

La Gerència de Serveis d’Espais Naturals convoca les subvencions a particulars i entitats per al 2025

06/06/2024

El 10 de juny comença el període de sol·licituds de les subvencions de Parcs 2025 per a particulars i entitats, dotades amb 600.000 euros. Es tracta de les subvencions que s’atorguen per fomentar les activitats forestals, les agrícoles i ramaderes, les empreses de serveis, la millora dels habitatges, la restauració del patrimoni arquitectònic, les activitats d’entitats culturals, cíviques, esportives i pedagògiques, així com les instal·lacions tèrmiques de biomassa, l’eficiència i estalvi energètic en edificis en els parcs. S’hi ha incorporat el guiatge ambiental del programa de Passejades guiades d’aquest any 2024 i del 2025.

El període de sol·licitud va del 10 de juny al 30 de juliol, l’execució s’ha de fer entre l’1 de gener al 2025 al 31 de desembre de 2025 (excepte el guiatge ambiental 2024) i la justificació entre el 2 de gener de 2026 i el 31 de març de 2026 (excepte el guiatge ambiental 2024). Amb caràcter excepcional, per a la línia d’activitats de guiatge ambiental s’inclouen les actuacions que s’hagin desenvolupat en el període entre l’1 de gener de 2024 i el 31 de desembre de 2024, amb una dotació de 40.000 euros. 

L’àmbit d’aplicació d’aquestes bases són els Plans especials de protecció dels espais protegits del Montseny, Montnegre i el Corredor, Sant Llorenç del Munt i l’Obac, Garraf, Olèrdola, Montesquiu i Foix, que gestiona de forma directa la Diputació de Barcelona. I també els dels espais naturals protegits de la Serralada de Marina i de Guilleries-Savassona i del Parc de la Serralada Litoral, que es gestionen mitjançant consorcis. Per a les instal·lacions tèrmiques amb biomassa, l’àmbit d’aplicació d’aquestes bases també incorporarà el del Pla especial de la Serra de Collserola.

En el cas de les empreses de serveis, al Montseny, a Sant Llorenç del Munt i l’Obac, al Garraf, a Olèrdola i al Foix, l’àmbit d’aplicació també s’amplia al de la Carta Europea de Turisme Sostenible, tant en sòl urbà com no urbanitzable, exclusivament per a aquelles que s’hi vulguin adherir o ja comptin amb el corresponent certificat d’adhesió.

Pel que fa a la línia per a activitats de guiatge ambiental, aquesta es restringeix exclusivament a l’àmbit dels Plans especials de protecció dels espais protegits del Montseny, Montnegre i el Corredor, Sant Llorenç del Munt i l’Obac, Garraf, Olèrdola i Foix, que gestiona de forma directa la Diputació de Barcelona.

compartir

Font de la informació: Xarxa de Parcs Naturals

Categoria: Educació ambiental, Montseny, Collserola, Guilleries-Savassona, Marina, Litoral, Montesquiu, Foix, Garraf, Montnegre-Corredor, Olèrdola, Sant Llorenç-Obac, Xarxa de Parcs Naturals, Prevenció incendis, Turisme sostenible, Educació ambiental, ODS,