caes

Xarxa de Parcs Naturals S’hi inclou la informació corporativa i de gestió

La Gerència de Serveis d’Espais Naturals estrena pàgina web

05/03/2024

Com a conseqüència de la revisió i millora que s’està fent del web de la Xarxa de Parcs Naturals, s’ha creat un nou web en l’entorn de diba.cat, titulat Espais Naturals. Així, s’ha traslladat al nou lloc web la informació de gestió dels parcs, com ara la fitxa tècnica, els òrgans i espais de participació, memòries i informes, normativa, cartografia, permisos i tràmits i subvencions. Tots dos webs estan vinculats amb enllaços i redireccionaments per tal que no es perdi cap contingut. Aquesta pàgina inclou també l’estructura i les funcions de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals i les línies estratègiques, que són continguts nous.

La informació administrativa també es pot trobar íntegrament en aquesta nova pàgina: subvencions i ajuts econòmics, preguntes freqüents de les subvencions, convocatòries de treball i permisos i tràmits, així com l’accés a la seu electrònica i al Catàleg de Serveis.

Altres informacions que hi ha són el Pla d’acció pel Mandat, les memòries i els informes dels parcs, de la gerència i de programes com Poesia als parcs i Coneguem els nostres parcs, així com dels centres de documentació. També es pot consultar la informació sobre la Q de qualitat, els diferents programes amb què treballa la xarxa (Viu el parc, Aprenentatge servei, Pla marc d’educació ambiental i voluntariat...), el treball de desenvolupament socioeconòmic que es fa amb la Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS) o el programa Biosphere.

Finalment, s’ha inclòs un apartat de Documentació i publicacions, que inclou les presentacions fetes en jornades i congressos com ESPARC, i els documents de bones pràctiques, i també hi ha un apartat de Comunicació amb els manuals d’imatge corporativa i logotips, el manual de senyalització i el directori de xarxes socials.

Ara s’està treballant per convertir parcs.diba.cat en un lloc web adreçat sobretot al públic visitant dels espais naturals, per això la informació estarà més orientada a l’ús públic i a divulgar experiències per visitar els parcs. Aquest web, que es troba en procés de revisió, tindrà una imatge renovada.

compartir

Font de la informació: Xarxa de Parcs Naturals

Categoria: Xarxa de Parcs Naturals, Turisme sostenible, Educació ambiental, ODS,