Litoral | Montnegre-Corredor | Xarxa de Parcs Naturals | Diputació de Barcelona
Mostra un descens del vigor de les masses forestals

Un estudi determina l'evolució de la plaga que afecta als boscos de pi pinyer del Maresme

$urlFileEntry

Moment de la jornada. Autor: Diputació Barcelona

20/06/2017

Un estudi encarregat per la Diputació de Barcelona sobre la situació dels boscos del Maresme i part del Vallès Oriental constata l’evolució de la superfície de pi pinyer (Pinus pinea) afectada per l’escarabat perforador Tomicus destruens

L'estudi, realitzat pel Servei Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), i presentat el dijous 15 de juny a la Jornada sobre l’estat actual dels boscos del Maresme, inaugurada pel diputat adjunt d’Espais Naturals, Jesús Calderer, a Mataró, mostra un descens del vigor de les masses forestals d’aquestes comarques, sobretot les pinedes orientades al sud.

La importància de l’estudi rau en què pot esdevenir una eina de gestió rellevant per a la gestió forestal per preveure quines poden ser les noves zones afectades de decaïment del pi pinyer, tenint en compte la forma de propagació de l’escarabat perforador.

En la seva intervenció, Jesús Calderer ha destacat la importància de l’estudi per explicar de quina afectació estem parlant, i quin és l'abast d'aquesta plaga, i a partir d’aquí poder actuar amb més elements. Calderer també ha recordat el suport que la Diputació de Barcelona està donant per fer actuacions així com el suport econòmic a les associacions de propietaris forestals per combatre la plaga, assenyalant també que “un cop l'haguem controlada, hem de tenir clar com s'ha de continuar a partir d’una nova gestió i planificació forestal. Estem en una zona amb molta superfície boscosa i s'ha d'aconseguir que els propietaris forestals treballin de manera correcta els seus boscos”.

Observació de l’evolució per satèl·lit

L’estudi mostra, a partir de mapes per satèl·lit de la missió d’observació terrestre Sentinel-2 l’estiu de 2015 i 2016 i que es repetirà aquest estiu del 2017, l’evolució i l’estat de les superfícies de bosc amb diversos graus de vegetació de secà. A partir d’aquesta evolució es pot aventurar, si les condicions meteorològiques són similars a les d’anys anteriors, especialment pel que fa a la pluviometria, les àrees en què es pot estendre la malaltia, que desemboca en la mortalitat d’un nombre important d’exemplars, i que s’hauria d’actuar per frenar-ne la propagació.

Per lluitar contra aquesta plaga, que ha cobrat força els darrers anys especialment per factors com la sequera i les temperatures càlides dels mesos hivernals, la Diputació de Barcelona està donant suport a accions de gestió forestal en les zones més afectades i suport tècnic a través del conveni amb les associacions de propietaris forestals, com són l’Associació de Propietaris del Montnegre i Corredor, des de l’any 2014, i l’Associació de la Serralada Litoral Central, des de l’any 2015.

Les característiques i condicions en les que es troben dels boscos del Maresme i algunes zones del Vallès Oriental fan que la gestió forestal sigui complexa i poc rendible. A aquestes dificultats en relació amb la silvicultura, s’hi suma el fet que es tracti d’una zona molt humanitzada amb una fragmentació important de la propietat i la copropietat de la major part de les finques, fet que dificulta sobretot la gestió burocràtica de les actuacions.

Precisament les associacions de propietaris forestals neixen per resoldre o atenuar aquestes dificultats amb els objectius generals de valorització de les finques a través de la gestió forestal conjunta, eficient i sostenible. Per altra banda, vetllen per la permanència i estabilitat de les masses enfront de pertorbacions i pel manteniment dels valors intrínsecs dels ecosistemes forestals.

Actuacions amb les associacions de propietaris forestals

L’Associació de Propietaris del Montnegre i Corredor, creada l’any 1992, actualment compta amb 147 socis propietaris de finques forestals amb un total de 6.500 ha forestals associades (un 43% situades a la comarca del Maresme). La major part d’aquestes finques són de menys de 10 ha i no disposen d’instrument d’ordenació forestal.

En els darrers mesos, des de l’Associació de Propietaris del Montnegre i Corredor s’han planificat i s’estan executant actuacions silvícoles en 25 finques forestals, en un total de 207 ha de superfície forestal.

Aquests treballs es financen en una major part per la Diputació de Barcelona, amb un import de 190.000 euros (programes anuals del 2016 i del 2017) corresponents a 179,7 ha, i per la Generalitat de Catalunya amb un import de 34.375 euros per a 27,5 ha.

L’Associació de Propietaris de la Serralada Litoral Central, creada l’any 2014, compta amb 84 socis propietaris de finques forestals les quals sumen una superfície total de 1.200 ha associades. Per separat, la majoria d’aquestes finques no arriben a les 5 ha.

Des d’aquesta associació en els darrers mesos s’han planificat i s’estan executant actuacions silvícoles en 14 finques, en un total de 104,6 ha de superfície forestal. El cost total aproximat que suposen aquests tractaments és de 175.000 euros (programes anuals del 2016 i 2017), dels quals la Diputació de Barcelona fa una aportació econòmica de 144.375 euros (80 ha) i la Generalitat de Catalunya, de 30.625 euros (24,5 ha).

Les actuacions realitzades per ambdues associacions de propietaris forestals en les finques afectades per l’escarabat perforador Tomicus han consistit en la tallada i posterior retirada dels pins morts i afectats per la plaga, disminuint la densitat arbòria i afavorint la regeneració natural de l’alzinar. D’aquesta manera es compleix amb els objectius de reducció de risc de  propagació i afectació de la plaga, reducció del risc d’incendi i augment de la seguretat en l’ús públic.

compartir

Font de la informació: Diputació de Barcelona

Categoria: Litoral, Montnegre-Corredor, Xarxa de Parcs Naturals, Prevenció incendis, Paisatge, Oficina Tècnica de Prevenció d'Incendis, flora, fauna, invertebrats, insectes, hàbitats, Gestió del medi, Divulgació, Ponències, Diputació de Barcelona,