caes

Garraf | Sant Llorenç-Obac | Xarxa de Parcs Naturals De juliol a novembre, hi haurà teoria, prospeccions i anàlisi de resultats

Una formació de ciència ciutadana proposa l’estudi dels ratpenats al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac i al Parc del Garraf

26/06/2024

L’empresa Areambiental, amb l’investigador Jordi Serra-Cobo al capdavant, organitza la formació “Ciència ciutadana: endinsa’t i forma’t en l’estudi dels ratpenats”, la part pràctica de la qual tindrà lloc al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac i al Parc del Garraf. El curs, amb vint places, té 30 hores de formació teòrica i pràctica, 54 hores de treball autònom que inclou les prospeccions a fer als dos espais naturals més la complementació de fitxes de treball, i 24 hores de reunions de treball. És previst que la part teòrica es faci de juliol a setembre al Centre Excursionista de Vallirana (carrer Major, 402), les prospeccions de juliol a octubre i d’octubre a novembre l'anàlisi dels resultats.

Els treballs dels investigadors queden massa sovint restringits a publicacions científiques disponibles en les universitats i en els centres de recerca. Sols es difonen, i de forma molt resumida, alguns avenços. Manca una aposta decidida perquè la recerca i el seu mètode de treball s’integrin com uns elements més en la vida de les persones.

A diferència de la major part d’iniciatives de ciència ciutadana, el que aquí es proposa és una gran implicació dels ciutadans en la recerca. Així doncs, l’activitat no sols consistirà en recollir dades per després ser analitzades per professionals de la recerca, sinó també en participar en les esmentades anàlisis i en la discussió dels resultats.

Per poder fer les activitats de ciència ciutadana i que aquestes tinguin èxit, és necessari formar els participants. El projecte es farà amb la participació de la Federació Catalana d’Espeleologia i seguirà els objectius de desenvolupament sostenible ODS 4 (Educació de qualitat) i ODS 15 (Vida d’ecosistemes terrestres) de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible. En total, als participants se’ls reconeixeran 108 hores de treball, dedicació que quedarà recollida en el certificat que Areambiental i la Federació Catalana d’Espeleologia lliuraran als participants.

Els participants hauran de prospectar cavitats del Parc del Garraf i del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac i la seva zona d’influència per obtenir un mostreig representatiu de tots dos espais naturals. Cada participant haurà de fer un mínim de 8 prospeccions a cavitats diferents.

Es faran dos tipus de prospeccions, aquelles en què s’explorà la cavitat i es prendran fotos dels ratpenats i/o del guano i es col·locaran aparells audiomoth a les entrades de les cavitats per enregistrar crits ultrasònics. Els arxius de so dels audiomoth es buidaran en un ordinador. Un cop els arxius seran a l’ordinador, es determinarà la presència de crits a cada arxiu. Per a cada crit ultrasònic es mesuraran 26 paràmetres diferents que s’analitzaran utilitzant programes informàtics elaborats per l’equip d’Areambiental.

A la part teòrica s’introduirà els participants al món dels ratpenats, s’explicaran les característiques biològiques, ecològiques i etològiques, es lliurarà documentació complementària als participants així com bibliografia de consulta i es mostraran les característiques dels crits dels ratpenats. També es donarà a conèixer l’impacte que té el canvi climàtic en el cicle anual de les poblacions de ratpenats i es mostraran els darrers resultats obtinguts en els treballs que s’han fet a Sant Llorenç del Munt i al Garraf i les bones pràctiques preventives sanitàries que cal prendre en els estudis dels ratpenats.

A la part pràctica, s’ensenyarà com s’han de prendre les dades de camp, s’elaborarà un fitxa de camp amb les dades que s’han de prendre en cada prospecció, es faran sortides conjuntes perquè els participants aprenguin sobre el terreny com es mostreja i es mostrarà com s’han de programar i col·locar els audiomoth. Així mateix, s’establiran els períodes de mostreig i les cavitats a mostrejar i es confeccionarà una base de dades on s’anirà introduint la informació que es vagi recopilant a partir de les fitxes de camp. També s’establiran les reunions de treball i el calendari del projecte.

Informació i inscripcions: serracobo@areambiental.com

compartir

Font de la informació: Areambiental

Categoria: fauna, vertebrats, Divulgació, Garraf, Sant Llorenç-Obac, Xarxa de Parcs Naturals, Biodiversitat, Educació ambiental, ODS,