caes

Collserola Nou Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola

Rècord de visitants al Parc Natural de la Serra de Collserola, amb un total de 6,4 milions durant l'any 2021

01/12/2022

La necessitat d’esbarjo a l’aire lliure després de la pandèmia ha portat el Parc Natural de la Serra de Collserola a batre rècords de visitants. El Consorci calcula que durant l’any 2021 van visitar el Parc Natural 6.400.000 persones i que aquest any 2022 es tancarà amb més de 5 milions, xifra superior a la mitjana dels anys anteriors a la pandèmia.

Des del Consorci ja es treballa amb un nou model d’ús públic que compatibilitzi el gaudi de la ciutadania amb la preservació ambiental i la millora paisatgística. En aquest sentit, el nou Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola (PEPNat) proposa dues estratègies en relació amb l’ús públic, que es basen a concentrar els visitants en determinats àmbits:

Reforçar la xarxa d’infraestructures per a l’ús públic, de manera que les activitats es concentrin en determinades àrees i itineraris, preferentment a la perifèria, i es redueixi la dispersió de les visites al Parc. En aquest sentit, el Pla determina una xarxa de camins per a l’ús públic, per tal de concentrar les activitats fora de les zones més sensibles del Parc.

Prioritzar la disminució de la pressió social en àrees sensibles de l’interior del Parc: modular l’accés a l’espai protegit per mitjans no motoritzats i fer que el Parc es relacioni amb altres espais oberts metropolitans.

El model d’ús públic del PEPNat té com a objectiu principal la gestió sostenible de l’ús social del Parc, per mantenir i millorar les condicions ambientals de l’espai protegit. La seva finalitat, per tant, és que la preservació de la biodiversitat, la conservació dels processos ecològics, el control i mitigació de les alteracions, la potenciació dels serveis ecosistèmics i el manteniment i la millora del paisatge puguin ser compatibles amb el gaudi, la salut, el lleure, l’esport i el coneixement de l’espai natural per part de la població metropolitana.

La gestió de l'ús públic, una prioritat

La gestió de l’ús social del Parc Natural de la Serra de Collserola és una de les línies principals de gestió del Consorci. La situació estratègica d’aquest espai natural, envoltat de més de tres milions de persones, el converteix en un important espai de salut, lleure, esport i esbarjo.

L'òrgan gestor treballa perquè les diferents activitats que fan les persones que visiten la serra siguin compatibles amb la conservació dels valors d’aquest espai natural, un territori vital per a la ciutadania metropolitana.

Les principals accions per aconseguir aquest objectiu se centren en la informació, la divulgació, l’educació i la participació ambientals, sempre treballant directament amb els diferents agents del territori. A banda, també és imprescindible la regulació i ordenació de les activitats que s’hi duen a terme.

Amb l’aprovació del PEPNat s’afegeixen noves eines per a l’ordenació i regulació de l’ús públic, que, sumades a les existents, permeten un millor encaix entre el gaudi de la ciutadania i la conservació d’aquest important espai natural protegit.

Un cop aprovat el Pla especial, ja s’han iniciat algunes accions com, per exemple, divulgar la xarxa dinàmica d’ús públic mitjançant un nou Mapa guia o iniciar els treballs per millorar la senyalització existent a les entrades de Parc Natural i a l’espai funcional.

compartir

Font de la informació: Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola (CPNSC)

Categoria: Gestió del medi, Collserola, Biodiversitat, Educació ambiental, ODS,