caes

Litoral La Generalitat afegeix 2.700 hectàrees a la zona d’especial conservació

S’amplia l’àmbit de protecció de l’Espai d’Interès Natural de la Conreria-Sant Mateu-Céllecs, al Parc de la Serralada Litoral

10/05/2024

El Govern de la Generalitat de Catalunya, en sessió del 7 de maig, ha aprovat la modificació de la delimitació de la Zona d’Especial Conservació de les Serres del Litoral Septentrional, on s’encabeix el Parc de la Serralada Litoral, per la qual s’incorporen al voltant de 2.700 hectàrees de tots 15 municipis del Parc a les que ja conformaven aquest espai d’interès natural. La notícia ha estat molt ben acollida i valorada pels municipis integrants del Consorci del Parc de la Serralada Litoral, ja que comporta millorar la conservació dels valors naturals del territori aportant major superfície a l’Espai d’Interès Natural de la Conreria-Sant Mateu Céllecs.

Els representants dels municipis del Consorci del Parc de la Serralada Litoral van acordar, en sessió del Consell plenari de 31 de gener de 2019, sol·licitar a la Direcció General de Polítiques Ambiental i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya treballar en la modificació del PEIN en l’àmbit de l’EIN de la Conreria-Sant Mateu Céllecs per ampliar el seu àmbit.

L’origen d’aquesta ampliació de la Zona d’Especial Conservació (ZEC) Serres del Litoral Septentrional deriva de l’aprovació 2013 de la modificació del PEIN en relació amb l'espai de la Conreria-Sant Mateu-Céllecs que va modificar els límits de l'espai Serres del Litoral Septentrional. La delimitació de l'espai proposat com a Lloc d'Importància Comunitària (LIC) és la mateixa que s'estableix per a l'espai de l'interès natural i va ser aprovada per la Comissió Europea al 2016. Aquesta ampliació requeria que la Generalitat de Catalunya modifiqués la delimitació de la Zona d’Especial Conservació (ZEC) Serres del Litoral Septentrional, aspecte que s’ha assolit mitjançant l’aprovació d’aquest 7 de maig.

compartir

Font de la informació: Xarxa de Parcs Naturals

Categoria: Paisatge, algues, fongs, flora, fauna, hàbitats, Normativa, Planificació i avaluació, Gestió del medi, Litoral, Biodiversitat, Educació ambiental, ODS,