Montseny | Xarxa de Parcs Naturals
La seva presència era encara desconeguda a finals del segle passat

El ratolí lleonat, un 'nouvingut' a la Xarxa de Parcs Naturals

$urlFileEntry

Ratolí lleonat. Autor: Ignasi Torre / Museu CN Granollers

09/02/2018

El ratolí lleonat (Apodemus flavicollis) és el cosí germà del més abundant i ubic ratolí de bosc (Apodemus sylvaticus). Ambdues espècies comparteixen l’hàbitat, tot i que el primer és més forestal i té requeriments eurosiberians, preferint ambients més humits de muntanya mitjana (generalment coberts per boscos caducifolis). No obstant això, les dues espècies són gairebé idèntiques externament, tant que la presència del lleonat va passar totalment desapercebuda fins fa ben pocs anys. No va ser fins al 1996 que va ser certificada per primer cop a la Xarxa de Parcs Naturals (XPN) i, de fet, a tot Catalunya.

Des d’aleshores, l’equip de mastozoologia del Museu de Ciències Naturals de Granollers treballa en el desenvolupament de claus de determinació específica que permetin la identificació visual dels exemplars del gènere Apodemus capturats -mitjançant els caràcters externs- amb un elevat grau de certesa. L’anàlisi de mig centenar de mostres genètiques d’individus capturats al Montseny ha permès esbrinar quins caràcters externs es poden considerar discriminants.

Aquests són la presència d’una taca gran de coloració ataronjada a l’alçada del coll, una coloració dorsiventral molt contrastada (més fosca dorsalment i més blanca ventralment) i una cua proporcionalment més llarga que el ratolí de bosc, entre d’altres caràcters.

La utilització d’aquests criteris s’ha mostrat eficient en la determinació específica, identificant correctament el 98% dels individus del gènere Apodemus capturats l’estiu del 2017 al Montseny (un cop validada la identificació a visu per l’anàlisi genètica).

D’altra banda, el seguiment de petits mamífers comuns (SEMICE) a la XPN està demostrant que el ratolí lleonat no és una espècie rara. Ans al contrari, des de l’any 2008 semblaria estar patint un lleuger increment poblacional i el 2017 s’ha batut el rècord de captures d’aquesta espècie a una parcel·la dins de la XPN (18 individus a l’avetosa de Passavets, Parc Natural del Montseny).

Igualment, durant l’estiu del 2017 s’han observat repunts poblacionals en indrets molt allunyats del Montseny com la Vall d’Aran. El ratolí lleonat sembla trobar cada vegada més ambients on viure i prosperar gràcies al procés d’aforestació que està patint el paisatge de la XPN.

El Conveni de col·laboració per a l’execució del Pla estratègic de seguiment i recerca per a la conservació del medi natural (fauna: papallones, petits mamífers, ratpenats, amfibis i rèptils) de la Xarxa de Parcs Naturals entre el Museu de Ciències Naturals de Granollers i la XPN de la Diputació de Barcelona s’estructura en quatre línies principals essent la part més important la corresponent als seguiments i recerca sobre els grups de papallones, ratpenats, amfibis i rèptils i, en el cas del SEMICE, petits mamífers.

compartir

Font de la informació: Ignasi Torre / Museu de Ciències Naturals de Granollers

Categoria: Montseny, Xarxa de Parcs Naturals, Biodiversitat, fauna, vertebrats, mamífers, hàbitats, Planificació i avaluació, Recerca i seguiment, Gestió del medi,