Montseny
Entre el 6 de juny i el 13 de setembre

L'exposició 'El canvi climàtic al Montseny: vulnerabilitat i adaptació' arriba a La Mongia

$urlFileEntry

Detall de l'exposició. Autor: La Mongia

03/06/2020

El Centre d'Informació de La Mongia de Vilamajor (c. de l'Església, 3, Sant Pere de Vilamajor) acull des del 6 de juny fins al 13 de setembre l'exposició 'El canvi climàtic al Montseny: vulnerabilitat i adaptació'. La mostra es pot visitar dissabtes, diumenges i festius, de 10 a 14 h.

"El canvi climàtic al Montseny: vulnerabilitat i adaptació" s’emmarca dins el projecte europeu interreg ECTAdapt - Contribuir a l’adaptació de l’Espai Català Transfronterer als efectes esperats del canvi climàtic. Amb aquesta exposició es pretén difondre com poden afectar en un futur proper els efectes del canvi climàtic al Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny i les accions que es poden emprendre per adaptar-nos als seus impactes i augmentar la resiliència d’aquest territori.

L’exposició s’articula en sis blocs temàtics: clima, recursos hidrològics, patrimoni natural i biodiversitat, gestió forestal i risc d’incendi, salut i urbanisme, i turisme i ús públic. Per a cadascun d’aquests apartats es descriu la situació actual, s’identifiquen les vulnerabilitats i se suggereixen mesures per adaptar-nos als impactes que el canvi climàtic causarà al Montseny.

L’àrea mediterrània, a les dues bandes dels Pirineus, és una de les més sensibles al desordre climàtic. Les accions de mitigació, que cal continuar impulsant, estan destinades a disminuir les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle. Paral·lelament, s’han d'emprendre mesures d’adaptació per pal·liar els impactes que ja són inevitables. Per tot això, cal el compromís de totes les persones que viuen i visiten el Parc Natural per aconseguir que el Montseny esdevingui més resilient i menys vulnerable en aquest nou escenari climàtic.

Més informació aquí sobre el Centre d'Informació de La Mongia.

compartir

Font de la informació: Centre d'Informació La Mongia de Vilamajor

Categoria: Montseny, Relleu, Paisatge, Geologia, Paleontologia, Hidrologia, Meteorologia, Atmosfera, flora, fauna, hàbitats, Divulgació, Exposicions,