caes

Sant Llorenç-Obac S'han identificat 107 espècies, trenta de les quals són novetat en l'àmbit del Parc Natural

S'actualitza el Catàleg de les gramínies del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac amb claus d'identificació

11/10/2022

Àngel Manuel Hernández Cardona, de la Secció de Ciències Naturals del Centre Excursionista de Terrassa, és el responsable de l’actualització i claus d’identificació de les gramínies del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac. L’estudi, publicat a Nemus. Revista de l’Ateneu de Natura, identifica un total de 107 espècies (més 5 subespècies), una trentena de les quals són novetat, i aporta dades sobre la seva corologia, hàbitat i distribució.

Tot i l’existència de diversos estudis previs, fins ara les gramínies eren la família de plantes vasculars menys conegudes de l’àmbit del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac. La publicació recent de l’article "Catàleg actualitzat i claus d’identificació de les gramínies de Sant Llorenç del Munt i l’Obac (Barcelona)" a càrrec d’Àngel Manuel Hernández Cardona, de la Secció de Ciències Naturals del Centre Excursionista de Terrassa, amplia enormement aquest coneixement, amb la identificació de 107 espècies (cinc de les quals amb dues subespècies presents a la zona d’estudi).

L’article, aparegut a la revista Nemus. Revista de l’Ateneu de Natura, també aporta molta informació sobre la corologia, l’hàbitat i la distribució de les diverses espècies als dos massissos del Parc Natural. Així mateix, la incorporació de claus dicotòmiques d’identificació significa una eina de treball important per a investigacions futures.

La metodologia en l’estudi de les gramínies ha consistit en l’observació de les plantes a la natura i del seu examen al laboratori. El Catàleg no inclou els cereals que poden ser restes de cultius, ni les espècies que, encara que citades, són errònies, ni tampoc aquelles que es localitzen als entorns del Parc Natural però de les quals no s’ha pogut confirmar la seva presència dins de l’àmbit del Parc Natural. En l’estudi s’han seguit els criteris de Flora Iberica (Devesa et al., 2020; Romero et al., 2021) pel que fa a la nomenclatura de les espècies, abreviatures i tractament taxonòmic.

L’article es pot consultar i descarregar en aquest enllaç [PDF].

Un Parc Natural molt ric en flora

El Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac té una vegetació en què predomina l’alzinar, amb pins i, a vegades, roures. També hi són comunes les brolles, pastures seques i plantes rupícoles. Pel que fa a la flora, molt rica amb més d’un miler d’espècies, bàsicament és de caràcter mediterrani amb petites àrees com canals i paratges fresquívols amb plantes eurosiberianes.

Les gramínies o poàcies és una de les famílies de fanerògames més importants, amb més d’11.000 espècies a escala mundial, a la qual pertanyen els cereals, base de l’alimentació no només humana, sinó també del bestiar i aviram i són el menjar de molts animals herbívors.

compartir

Font de la informació: Àngel Manuel Hernández Cardona

Categoria: flora, hàbitats, Recerca i seguiment, Divulgació, Webs, Publicacions, Sant Llorenç-Obac, Biodiversitat, ODS,