Xarxa de Parcs Naturals
Des del 14 de juny fins al 30 d'agost

Comença el Pla d'informació i vigilància contra incendis forestals (PVI) per cobrir 500.000 ha de boscos

$urlFileEntry

Personal del PVI. Autor: Diputació de Barcelona

15/06/2019

Amb la col·laboració de 269 ajuntaments i 124 agrupacions de defensa forestal (ADF), el divendres 14 de juny s’ha iniciat el dispositiu d’informació i vigilància contra incendis forestals que la Diputació de Barcelona. El Pla, que estarà en actiu fins al 30 d'agost, inclou un conjunt d’accions informatives, dissuasives i d’anticipació dirigides als usuaris de les 475.502 hectàrees forestals que abasta el territori de la demarcació de Barcelona, davant de conductes de risc de perill d’incendi, a càrrec de 259 persones, entre informadors, guaites i operadors, amb un pressupost global de 2,27 milions d'euros aportats per la Diputació de Barcelona.

El Pla d’informació i vigilància (PVI) es va iniciar l’any 1996 a la comarca de l’Alt Penedès i el 2000 es va estendre a gairebé tots els municipis de la demarcació de Barcelona. En aquestes dues dècades s’ha constatat una sensibilització dels ciutadans i una disminució molt marcada de les conductes de risc a partir dels esforços realitzats en accions d’informació i dissuasió especialment en punts concrets on es concentra la població usuària de les zones forestals, sense oblidar la vigilància en aquelles zones més sensibles, especialment els territoris inclosos dins la Xarxa de Parcs Naturals.

En aquesta edició del 2019, els mitjans humans del PVI el constitueixen 259 persones, de les quals 38 son guaites situats a 18 punts de vigilància fixa, 182 informadors amb vehicle per recórrer un total de 91 rutes, 33 operadors de telecomunicacions i sis responsables de control. El pressupost global que aporta la Diputació de Barcelona al Pla es de 2,27 milions d’euros.

El conjunt de la demarcació es divideix en tres sectors de prevenció, que engloben l’equivalent a tres o quatre comarques, en cadascun dels quals hi ha centres de control ubicats a parcs de bombers de la Generalitat. En aquests centres de comunicacions hi ha un operador que està permanentment en contacte amb els punts de vigilància fixa i amb les diferents unitats mòbils d’informació i vigilància.

182 informadors

Les unitats mòbils d’informació i vigilància estan formades per un informador amb un vehicle tot terreny que recorre una zona assignada durant un horari i un període establerts. L’informador és l’encarregat d’explicar als usuaris de les zones forestals, les mesures de prevenció d’incendis, dissuadir-los de cometre infraccions a la reglamentació en aquesta matèria i detectar columnes de fum. Està en contacte permanent amb el seu centre de control mitjançant radiotelefonia. Cada unitat té assignats dos informadors/res que s’alternen cada quatre o cinc dies aproximadament.

38 guaites

La tasca a desenvolupar pels guaites és, principalment, la detecció de columnes de fum i la seva correcta localització i caracterització des del seu lloc d’emplaçament. Per cada punt de guaita es contracten dos persones que treballen alternativament quatre o cinc dies seguits amb quatre o cinc dies de descans aproximadament.

33 operadors de comunicacions

Són les persones que s’encarreguen de recollir els avisos d’incendi i totes les incidències detectades pels informadors i guaites, i de comunicar-les a qui correspongui. El seu lloc de treball són els centres de control i treballen en torns.

També realitzen tasques de suport logístic (gestió de material de comunicació, vestuari, equips de protecció individual i material divers), a més d’altres tasques tècniques i de seguiment que li poden encarregar els responsables del control. També se’ls forma perquè puguin realitzar substitucions del personal del dispositiu, prioritàriament als espais naturals protegits.

6 responsables de control

Són els encarregats de vetllar pel bon funcionament del dispositiu d'informació i vigilància al sector de prevenció. Garanteixen, a més, la comunicació amb la direcció del PVI, els ajuntaments i les ADF.

Coordinació amb altres organismes

El PVI es coordina amb altres entitats relacionades amb la prevenció i extinció d’incendis, mitjançant les reunions de coordinació que es fan abans i, periòdicament, durant la campanya. A més, existeixen diferents procediments i protocols d’actuació consensuats amb cadascuna d’elles.

Amb el Cos de Bombers de la Generalitat (Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments) comparteixen informació actualitzada dels incendis, el PVI dona avís immediat de les columnes de fum i les ignicions, confirmació d’avisos d’incendi i tasques de guiatge a petició dels bombers.

Per la seva banda, amb el Cos d’Agents Rurals (CAR) (Direcció General dels Agents Rurals) comparteixen informació dels avisos al 112 i de les cremes autoritzades i de les infraccions a la reglamentació d’incendis, així com de les que afecten al medi natural.

compartir

Font de la informació: Diputació de Barcelona

Categoria: Xarxa de Parcs Naturals, Prevenció incendis, Paisatge, Oficina Tècnica de Prevenció d'Incendis, Biodiversitat, Hidrologia, flora, hàbitats, Planificació i avaluació, Recerca i seguiment, Gestió del medi, Divulgació, Diputació de Barcelona,