caes
Conservació de la Biodiversitat

Conservació de la Biodiversitat

Navegació

Organització de jornades de formació pel personal de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona sobre bioseguretat en el maneig d’amfibis per prevenir les malalties emergents d’amfibis

Organization of training days for staff of the Network of Natural Parks of the Diputació de Barcelona on biosafety in the management of amphibians to prevent emerging diseasesAutor: Xarxa de Parcs Naturals. Diputació de Barcelona

Tipus d'experiència

Maneig espècies


Objecte de conservació sobre el qual actua

Fauna: Amfibis, peixos, invertebrats

Flora: Macròfits, diatomees

Gestió d’hàbitats /ecosistemes: punts d’aigua i cursos d’aigua


Data

01/05/2018 - dataF


Paraules clau

Bioseguretat, formació, amfibi, malalties emergents, quidridi, ranavius, dermocistidi, Virkon,


Keywords

Biosafety, training, amphibian, emerging diseases, kidridium, ranchy, dermocysteid, Virkon


Àmbit territorial

Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona


Persona de contacte/responsable

Nom: Mireia Vila
Correu electrònic: p.montnegre@diba.cat


Instrument de planificació sobre el qual s’emmarca

Pla de seguiment i recerca


Situació de partida

L'aparició de malalties emergents dels amfibis arreu del món i la seva ràpida dispersió ha motivat la proposta i realització d’aquesta formació tant teòrica com pràctica adreçada al personal de la Xarxa de Parcs Naturals que treballa al medi natural.

 

Aquestes malalties que afecten els amfibis s’anomenen emergents perquè sorgeixen i es descriuen en zones que abans no s’havien detectat i poden causar la mort a diferents espècies d’amfibis. El comerç d’espècies exòtiques i el seu alliberament en el medi aquàtic és l’origen de l’expansió d’aquest greu problema ambiental que va en detriment de la biodiversitat del nostre patrimoni natural.

 

El grup faunístic més vulnerable a les malalties emergents és el dels amfibis però els protocols de bioseguretat cal aplicar-los sempre que es treballi a l’ambient aquàtic tant quan es realitza educació ambiental, com quan es realitzen seguiments i recerques amb amfibis i altres organismes aquàtics com els peixos, els invertebrats aquàtics, la flora aquàtica, entre d’altres.

 

En aquest sentit, la formació realitzada es planteja per saber aplicar correctament un protocol anomenat de bioseguretat que comporta uns procediments concrets per evitar que els manipuladors de fauna, i del medi aquàtic en general, es converteixin en vectors de la propagació d'aquestes malalties.

 

El 2017 es va redactar el protocol sanitari d'amfibis, una iniciativa pionera de la Generalitat de Catalunya, on el GRENP i el CRARC (d’on formen part els dos docents d’aquesta formació) van participar en la redacció i formen part dels grups de seguiment de malalties emergents.


Objectiu(s) de l'acció

  1. Conèixer què són i què representen les malalties emergents dels amfibis.
  2. Aplicar correctament un protocol anomenat de bioseguretat que comporta uns procediments concrets per evitar que els manipuladors de fauna, i del medi aquàtic en general, es converteixin en vectors de la propagació d'aquestes malalties.
  3. Saber com actuar en cas de trobar una mortalitat massiva d'amfibis a la seva zona de treball.


Accions concretes previstes/realitzades

  1. Realització de tres sessions teòriques i pràctiques de formació a les tres direccions territorials de la Xarxa de Parcs de la Diputació de Barcelona, concretament al Parc del Montnegre i el Corredor, al Parc del Castell de Montesquiu i al Parc del Garraf.
  2. Aquisició del desinfectant Virkon per a tots els Parcs de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona


Resultats obtinguts

En total 85 treballadors van realitzar aquesta formació per conèixer aquestes malalties, els passos a seguir en els mostrejos en l’ecosistema aquàtic (seguiments de peixos, d’invertebrats aquàtics, de flora aquàtica, entre d’altres) i també per saber com actuar en cas de trobar una mortalitat massiva d'amfibis a la seva zona de treball. Es van dotar tots els Parcs de desinfectant.


Difusió dels resultats

 

L’informatiu dels Parcs: Personal de la XPN rep formació sobre bioseguretat en el maneig d'amfibis, 24setembre 2018.


Dificultats trobades

Rapidesa necessària per organitzar les sessions.


Data d'elaboració de la fitxa

25/10/2018


Wiki de conservación d'Europarc

#language("interest")