CAES
Conservació de la Biodiversitat

Conservació de la Biodiversitat

Navegació

Plans de seguiment i recerca. Sant Llorenç-Obac


 

L'any 1994 es va posar en marxa el Pla de seguiment i control de paràmetres ecològics al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac amb l'objectiu bàsic de detectar els canvis en el medi i/o en les espècies que hi habiten i, en aquells casos on sigui possible, determinar les causes d'aquests canvis.

 

Els plans de seguiment són projectes ordenats i planificats per a avaluar continuadament l'estat dels sistemes naturals i detectar canvis i tendències al llarg del temps.

 

L'endegament de plans de seguiment amb un plantejament similar en tots els parcs i espais naturals gestionats per la Diputació de Barcelona és de gran interès, no tan sols per assegurar la conservació dels espais, sinó també perquè així poden adquirir la condició de sistema integrat d'àmbit regional d'observatoris de seguiment.

 

Podeu consultar els plans de seguiment a fons a l'apartat corresponent de la darrera Memòria de gestió del Parc.

Cartografia i estudi dels hàbitats rupícoles silicícoles


$urlFileEntry

Autor: Llorenç Sáez

 
L'objectiu del seguiment és cartografiar i estudiar els hàbitats rupícoles silicícoles. S'estableixen uns mapes de distribució dels hàbitats principals així com de les principals espècies objecte de conservació.
 
També es detallen els factors d'amenaça per a la conservació de les espècies al sector (antròpics i biòtics) i s'inclou una proposta d'actuacions, entre les quals hi ha el control d'espècies invasores.
 
 

Avaluació del retrobament de l'esperó de Bolós (Delphinium bolosii)


$urlFileEntry

Josep Torrento

 

Com a conseqüència de la retrobada de l'espècie esperó de Bolós (Delphinium bolosii) al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, espècie que no s'havia observat des de feia uns cent anys, es realitzen estudis sobre l'estat i la conservació d'aquesta espècie al Parc.

S'estudien propostes de mesures de gestió per part del Parc, a més de la recomanació d'establir el Pla de recuperació, a escala de tot Catalunya, previst en el Catálogo Estatal de Especies Amenazadas i en el Catàleg de flora amenaçada de Catalunya, en què aquesta espècie figura com a 'En perill d'extinció'.

 

 

Seguiment de la població de senglar (Sus scrofa)


$urlFileEntry

 

Aquest seguiment es realitza en el marc del Programa de seguiment de les poblacions de senglar a Catalunya (PSS), impulsat pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya en col·laboració amb la Diputació de Barcelona des de l'any 1998.

Els objectius són conèixer la tendència demogràfica de la població de senglar a Sant Llorenç del Munt i l'Obac i fomentar la cooperació entre gestors, tècnics, guardes i caçadors.

La metodologia és la mateixa que s'utilitza en tots els espais que formen la xarxa d'observatoris del PSS. Es basa en l'anàlisi de les dades de les batudes de senglar que es realitzen en cada espai, anotades per les pròpies colles de caçadors, i a partir de les quals s'extreuen diversos indicadors sobre l'activitat cinegètica i l'evolució de l'espècie.

Seguiment del cranc autòcton i cranc americà


$urlFileEntry

 
L'any 2009, es va trobar una petita població de cranc de riu autòcton al Parc i es va endegar el seguiment per avaluar-ne l'estat i situació. Posteriorment, aquesta població va desaparèixer a conseqüència d'una afecció d'afanomicosis.
 
El cranc de riu ibèric (Austropotamobius pallipeses troba amenaçat pel cranc americà (Procambarus clarkii).
 
Actualment, els esforços es concentren a evitar la progressió del cranc americà per la riera ja que podria afectar la població reducte.

Ecologia del senglar


 

El Servei d'Ecopatologia de Fauna Salvatge de la Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb la col·laboració dels guardes del Parc, duen a terme un seguiment sobre l'ecologia, estat sanitari i demografia del senglar (Sus scrofa). Mitjançant el marcatge d'individus de la població de senglars s'obté informació sobre la seva activitat així com la distribució i l'ús de l'espai de l'espècie.

El seguiment es desenvolupa dins les condicions definides en el conveni signat entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya, l'Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona i la Universitat Autònoma de Barcelona. 

Més informació:

Seguiment de rapinyaires forestals


El cens de rapinyaires forestals que es duu a terme és un mostreig estandarditzat que té per objectiu estimar la població de les rapinyaires d'hàbitats predominantment forestals, detectant el màxim nombre de territoris (i, si és possible, els nius).

Les espècies objecte de l'estudi són: l'aligot (Buteo buteo), l'astor (Accipiter gentilis), l'esparver (Accipiter nisus), l'àguila marcenca (Circaetus gallicus), l'aligot vesper (Pernis apivorus) i el falcó mostatxut (Falco subbuteo). La metodologia emprada és la utilitzada per la SEO/Bird Life en l'estudi i seguiment de les rapinyaires forestals.

Programa de seguiment d'ocells comuns (SOCC)


$urlFileEntry

Aquest projecte promogut per l'Institut Català d'Ornitologia té com a objectiu conèixer les tendències temporals en l'abundància de les poblacions d'ocells comuns i, mitjançant aquestes dades, generar indicadors sobre la qualitat del medi, factor essencial per poder determinar l'estat de la seva conservació.

La metodologia emprada es basa en transsectes per obtenir estimacions de l'abundància.

El punt clau per a l'obtenció de dades comparables any rere any és l'estandardització, és a dir, que tots els observadors d'aquest projecte a Catalunya facin el seu cens seguint unes pautes comunes. Els censos es realitzen sempre pel matí, dins el període comprès entre la sortida del sol i les quatre hores següents.

Inventari d'arbres i arbredes singulars i monumentals


$urlFileEntry

El projecte consisteix en l'elaboració d'un inventari d'arbres i arbredes monumentals i singulars del Parc i rodalies. Els exemplars es trien tant per les seves dimensions excepcionals entre la seva espècie, com per la seva singularitat, raresa o, fins i tot, per tenir un nom propi, i formen part del patrimoni natural i paisatgístic del Parc.

També s'han inventariat arbres que, tot i no ser anomenats, són mereixedors d'estar inclosos en aquest catàleg per la seva originalitat o particularitat. Alguns d'aquests arbres estan catalogats per decret com a arbres monumentals.

interest

La teva privacitat és la nostra prioritat

Per protegir la teva intimitat, abans de continuar volem assegurar-nos que saps que, tant nosaltres com els nostres col·laboradors, utilitzem algunes “cookies” a la web per a facilitar-te l’ús:

  • Pròpies i de tercers amb finalitats estadístiques, amb les que no es recull informació dels usuaris ni es registren les adreces IP d’accés.
  • Pròpies i de tercers per a garantir el funcionament bàsic, com la sessió d'usuari, i aspectes de personalització, com l'idioma de les nostres pàgines.
    Guardem l’acceptació de cookies durant 30 dies per a millorar l’experiència de navegació. Recorda que pots eliminar les cookies del teu navegador.
  • De tercers per mostrar-te informació de les nostres xarxes socials, com Facebook, Twitter, YouTube, etc. A l’accedir a aquests llocs web podràs decidir si acceptes o no les seves polítiques de privacitat i de cookies.

Més informació