Diputació de Barcelona
Per esdevenir un referent europeu en l'impuls de l'activitat agrària dels territoris rurals

El Parc Rural del Montserrat presenta el Pla de gestió i desenvolupament

$urlFileEntry

Presentació del Pla de gestió. Autor: Diputació Barcelona

18/03/2019

El Parc Rural del Montserrat, un projecte creat per desenvolupar l’activitat agroalimentària dels municipis que envolten la muntanya de Montserrat, va presentar aquest dijous el seu Pla de gestió i desenvolupament, una fita destacada en el seu camí iniciat l’any 2004 per setze municipis i la Diputació de Barcelona. El Pla de gestió del Parc Rural, que va ser presentat als diferents agents públics i privats que l’integren en un acte celebrat a l’Escorxador d’Olesa de Montserrat, vol esdevenir un referent europeu en l’impuls de l’activitat agrària dels territoris rurals.

El Pla de gestió i desenvolupament es basa en l’acord pres entre els agents públics i privats implicats i estableix un marc de cooperació i treball entre ells. Així, el Pla es constitueix com un instrument de referència per impulsar les actuacions dirigides a la preservació, la gestió i la dinamització del Parc Rural a partir de cinc línies estratègiques que es concreten en 61 mesures d’actuació, totes elles encaminades a revitalitzar econòmicament i demogràficament el territori del Parc Rural i dotar-lo d’oportunitats de futur.

Les cinc línies estratègiques d’actuació són les següents:

1. Nova pagesia i emprenedoria, amb l’objectiu d’impulsar i enfortir el sector agroalimentari per garantir la continuïtat, la viabilitat i la modernització de les activitats agràries. 

2. Posar en valor el territori, a partir d’identificar i promocionar els productes i serveis que ofereix el Parc Rural del Montserrat.

3. Territori endreçat, fent compatibles els valors naturals i la preservació del paisatge amb la realització d’activitats econòmiques.

4. La ruralitat com a oportunitat, amb el foment de les activitats econòmiques i el teixit social del territori rural.

5. Xarxes i governança, promoure la cooperació i el treball en xarxa entre els agents del territori per tal d’impulsar el coneixement i assolir objectius comuns i col·lectius.

El Parc Rural de Montserrat, un mosaic agroforestal, paisatges i productes amb personalitat

El Parc Rural del Montserrat arrenca l’any 2004 a iniciativa dels municipis de Collbató, Olesa de Montserrat, Esparreguera i el Bruc. Aquest compromís es va formalitzar aleshores amb la signatura d’un primer conveni de col·laboració i, més endavant, l’any 2006, amb l’adhesió a la Carta per a la preservació, la millora, el desenvolupament i la gestió del Parc Rural del Montserrat.

L’any 2018 s’aprova el conveni marc de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i els setze ajuntaments impulsors del Parc Rural del Montserrat.

Actualment, el Parc Rural del Montserrat abraça dues vegueries (Catalunya Central i Regió metropolitana de Barcelona), quatre comarques (l'Anoia, el Baix Llobregat, el Bages i el Vallès Occidental) i prop de vint municipis. En total, ocupa una superfície de 347,9 km², xifra que suposa el 4,5 % del territori de la demarcació de Barcelona.

compartir

Font de la informació: Diputació de Barcelona

Categoria: Paisatge, Biodiversitat, hàbitats, Normativa, Planificació i avaluació, Gestió del medi, Informació tècnica, Diputació de Barcelona, Diputació de Barcelona,