Marina
S'han publicat a la revista 'Heteropterus'

Ja estan disponibles diversos catàlegs d'insectes de la serra de Marina

$urlFileEntry

Escarabat crisomèlid 'Tituboea sexmaculata'. Autor: XPN

26/05/2020

Ja es poden consultar a la pàgina web Conservació de la biodiversitat a la Xarxa de Parcs Naturals els catàlegs corresponents als himenòpters aculeats i socials; als heteròpters o xinxes, i als coleòpters o escarabats de la serra de Marina. Tots tres han estat elaborats per l'entomòleg José Manuel Diéguez Fernández i publicats a la revista especialitzada Heteropterus.

El catàleg dels himenòpters aculeats, és a dir, de les abelles, formigues i els himenòpters socials, és el darrer que s’ha publicat (2019) mentre que el corresponent als heteròpters o xinxes es va publicar l'any 2018 i, el 2012, el dels coleòpters o escarabats de la serra de Marina. L’autor dels tres catàlegs és l’entomòleg José Manuel Diéguez Fernández i els ha publicat a la revista d'entomologia Heteropterus.

Pel que fa als himenòpters, se n’han determinat 113 espècies de dotze famílies diferents. La major part de les espècies s’ha observat visitant flors, encara que en alguns casos no es pot saber si aquestes espècies juguen un paper important en la seva pol·linització. Vegeu la publicació de la llista preliminar aquí.

D'heteròpters se n'han determinat 117 espècies de vint famílies diferents. Les famílies amb major nombre d’espècies ha estat la dels Mírids (18 espècies), Roparocròmids (15 espècies), Corèids (11 espècies) i Pentatòmids (24 espècies). Vegeu la publicació de la llista preliminar aquí.

El grup dels coleòpters o escarabats va ser el més nombrós amb 301 espècies de trenta-vuit famílies. En aquest ordre, en destaca el nombre de Crisomèlids (43 espècies), de Buprèstids (28 espècies) i de Caràbids (25 espècies). Vegeu la publicació de la llista preliminar aquí.

Tot el material estudiat en els diferents treballs de Diéguez ha estat recol·lectat pel mateix autor i ha quedat dipositat a les col·leccions zoològiques del Museu de Ciències Naturals de Barcelona.

Mètodes de captura autoritzats 

Les captures s’han fet mitjançant diversos mètodes autoritzats per a la recerca i adaptats a cada grup faunístic, com la captura directa sobre les plantes, la visita de flors, el sòl o sota d’escorça i pedres, l’observació d’excrements i de restes d’animals, de plats de colors i l’aplicació sobre diferents plantes de la mànega d’escombrat i el paraigües japonès.

Altres publicacions sobre els insectes de la serralada de Marina

En els darrers anys, s’han realitzat altres estudis i fullets sobre els insectes de la serralada de Marina, per exemple, els fullets de Fernando Carceller Papallones de la Serralada de Marina i Insectes de la Serralada de Marina.

També podeu consultar articles i estudis de Diego Fernández com el següent: Diego Fernández (2017): Contribució al coneixement de la fauna lepidopterològica del Parc de la Serralada de Marina (Lepidoptera). Butll. Soc. Cat. Lep., 108: 109-120; i el seguiment del saltamartí de l’albellatge (Brachycrotaphus tryxalicerus) (autors diversos). Així mateix, es realitzen seguiments de papallones diürnes mitjançant la metodologia BMS.

Per a més informació, podeu fer una cerca al catalèg col·lectiu dels centres de documentació de la Xarxa de Parcs Naturals i consultar la pàgina web Conservació de la biodiversitat a la Xarxa de Parcs Naturals - Divulgació i publicacions

compartir

Font de la informació: Xarxa de Parcs Naturals

Categoria: Llibres, revistes i CD, Marina, Paisatge, Biodiversitat, fauna, invertebrats, insectes, hàbitats, Recerca i seguiment, Divulgació, Webs, Publicacions, ODS,