caes
Conservació de la Biodiversitat

Conservació de la Biodiversitat

Navegació

Divulgació i publicacions


La recerca i estudi de la fauna dels espais naturals es donen a conèixer a través de nombrosos materials divulgatius, publicacions, guies, articles, entre d'altres, que permeten tenir una visió global de quines espècies hi viuen, els seus hàbitats i la relació amb d'altres espècies. Aquests documents tenen una vesant científica i també divulgativa que ajuden a comprendre la importància de la seva conservació en la dinàmica dels ecosistemes.

En aquest apartat podreu trobar des d'articles científics i estudis de recerca i aprenentatge, fins a elements d'interpretació i divulgació com guies i fulletons. Alguns d'aquests estudis són fruit dels convenis que la Diputació estableix amb institucions i entitats relacionades amb el món de la conservació. D'altres són articles que complementen i permeten aprofondir en el coneixement de la fauna.

Invertebrats


Catàlegs

 

Macroinvertebrats aquàtics

Manuals, guies i claus d'identificació de macroinvertebrats:

 

Pàgina web del Seguiment de la Qualitat Ecològica dels Rius de la Província de Barcelona: www.ub.edu/barcelonarius on es poden consultar tots els informes CARIMED i ECOSTRIMED publicats fins a l’actualitat.

 

Articles de recerca al Parc del Foix:

 

Articles de recerca al Parc Natural del Montseny:

 

Articles de recerca al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i Serra de l’Obac:

Al Catàleg XPN: 

  • Rodríguez-Lozano, P.; Rieradevall, M.; Prat, N. 2016.Top predator absence enhances leaf breakdown in an intermittent stream. Science of The Total Environment: 572: 1123-1131 http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2016.08.021

tema peixos  ARTICLE NO OPEN-ACCES

 

Articles de recerca del Parc del Montnegre i el Corredor:

  • Fortuño, P.; Cid. N.; Rodríguez-Lozano, P.; Sánchez, N.; Flor-Arnau, N.; Bonada, N.; Gallart, F.; Latron, J.; Llorens, P.; Vinyoles, D.; Rieradevall, M.; Prat, N.. 2017. La gestió dels rius temporals als parcs naturals de les serralades litorals catalanes: el cas de la riera de Pineda. In: Diputació de Barcelona (ed.) III Trobada d'Estudiosos de la Serralada Litoral Central i VII del Montnegre i el Corredor. pp. 166-178.  Al Catàleg XPN
  • Fortuño, P.; Acosta, R.; Anglada, E.; Cañedo-Argüelles, M.; Castro, D.; Cid, N.; Codina, M.; Múrria, C.; Padrosa, T.; Prat, N.; Soria, M.; Verkaik, I. & Bonada, N. 2020. L'estat ecològic dels rius i rieres dels Parcs de la Serralada Litoral i com millorar la informació disponible gràcies a la participació ciutadana. In: Diputació de Barcelona (ed.) IV Trobada d'Estudiosos de la Serralada Litoral Central i VIII del Montnegre i el Corredor. pp. 13-24.  Al Catàleg XPN
  • Fortuño, P.; Cid. N.; Rodríguez-Lozano, P.; Sánchez, N.; Flor-Arnau, N.; Bonada, N.; Gallart, F.; Latron, J.; Llorens, P.; Vinyoles, D.; Rieradevall, M.; Prat, N.. 2017. La gestió dels rius temporals als parcs naturals de les serralades litorals catalanes: el cas de la riera de Pineda. In: Diputació de Barcelona (ed.) III Trobada d'Estudiosos de la Serralada Litoral Central i VII del Montnegre i el Corredor. pp. 166-178. Llibreria de la Diputació de Barcelona (fitxa i PDF)     

 

Estudis de recerca

Artròpodes

ARÀCNIDS

INSECTES

Odonats:

Heteròpters:

Coleòpters:

Himenòpters:

Lepidòpters:

Ortòpters:

Demàpters, fasmòpters, mantodeus, blatodeus, isòpters, psocòpters, neuròpters i mecòpters:

 

Escarabat crisomèlid Tituboea sexmaculata. Autor: Arxiu XPN

 

Fulletons divulgatius:

Més informació al catalèg col·lectiu dels centres de documentació de la Xarxa de parcs naturals. Fes una cerca.

Catàleg col·lectiu - Fauna


El catàleg col·lectiu és una plataforma que permet consultar en línea el fons documental de la Xarxa de Parcs Naturals. Els centres de documentació de la XPN recopilen materials documentals de diferents àmbits per facilitar-ne el coneixement, la recerca i la gestió. Ara, el catàleg col·lectiu permet a estudiosos i investigadors consultar articles, documents o llibres del seu àmbit d’interès.

Cliqueu damunt la imatge per consultar el fons documental de fauna

 

#language("interest")