caes

Marina Els treballs compten amb el suport del Parc de la Serralada de Marina

La campanya arqueològica al jaciment ibèric de les Maleses, a Montcada i Reixac, descobreix una torre defensiva i de guaita a la zona nord

21/07/2023

En el marc del projecte Vivint l'arqueologia, durant el mes de juny s’ha fet la 23a campanya arqueològica al jaciment ibèric de les Maleses, a Montcada i Reixac. Com a resultat dels treballs, s’ha localitzat els primers indicis d’una torre defensiva i de guaita a la zona nord i també s’ha continuat excavant l’entrada sud i la torre localitzada durant els treballs de l’any passat. Entre les troballes de materials destaca un podall de ferro.

La direcció de les campanyes va a càrrec de Mercedes Duran, directora del Museu de Montcada; Gemma Hidalgo, directora de l’Institut Montserrat Miró; i Jordi Chorén, arqueòleg especialitzat en època ibèrica. A l'equip d'excavació d’enguany hi han participat trenta persones entre les quals hi havia arqueòlegs, alumnat de l'assignatura d'arqueologia de l'Institut Montserrat Miró, exalumnes del mateix centre que porten dècades vinculats al projecte i que esdevenen mentors de les noves generacions, així com també persones voluntàries procedents de l'equip de voluntaris de la Xarxa de Parcs Naturals, estudiants universitaris d'història i arqueologia i altres persones interessades a conèixer el projecte i participar-hi.

Els treballs arqueològics s'han centrat en els dos extrems del poblat. A la zona sud, s'ha continuat excavant tota la zona associada al punt d'entrada al poblat, on un gran edifici defensiu exercia el control de l'accés i demostrava una força defensiva evident. En aquesta zona, s’han continuat excavant espais que van ser habitats entre el segle IV i III aC i s’han pogut documentar estructures que ens indiquen com un cop el poblat va ser abandonat, l'edifici defensiu encara va estar habitat. L'estudi dels materials ens podran precisar la cronologia d'ús d'aquests espais.

En les darreres campanyes ja s’havia apuntat com les evidències arqueològiques porten a pensar que les Maleses van poder ser un poblat de primer nivell per la seva ubicació, el control del territori que s'hi pot exercir així com la complexitat de les cases documentades, sempre amb múltiples estances. 

La documentació de l'edifici defensiu de l'entrada reforça aquesta teoria i durant la campanya d'aquest any, en la que també hem intervingut a la zona nord enllà on se situa la casa del cabdill. En aquesta zona hem pogut localitzar, les primeres filades d'una altra torre defensiva i de guaita, associada a tot el parament defensiu que envoltaven el poblat. En properes campanyes podrem continuar amb el coneixement del sistema defensiu del poblat.

Durant la campanya es recuperen múltiples restes ceràmiques que ajuden a reconstruir la vida quotidiana en el poblat i aquest any s’ha documentat un podall de ferro que va quedar sobre el paviment d'una de les cases excavades. És curiosa la troballa pel fet que el ferro en aquella època era un material molt valuós. 

La campanya compta amb el suport econòmic del Parc de Serralada de Marina. El projecte d'investigació a les Maleses, que va arrencar l'any 2000, compta també amb el suport de l'Ajuntament de Montcada, gràcies al qual es pot anar consolidant cada zona que és excavada durant la campanya i així evitar la degradació i permetre la reconstrucció de paraments i espais que permeten una progressiva museïtzació del jaciment essent més fàcilment comprensible pels visitats. Aquest any també s’ha recuperat el patrocini de Consorci per Estudis Avançats de Barcelona (CASA), que a causa de l'any de la pandèmia es va aturar.

compartir

Font de la informació: Amics del Museu Montcada /Institut Montserrat Miró

Categoria: Marina, Educació ambiental, ODS,