Marina
La inversió del Consorci del Parc de la Serralada de Marina ha estat de 8.997,92 euros

Treballs forestals a la finca de Can Miravitges, a Badalona

$urlFileEntry

Tasques de millora. Autor: XPN

13/12/2018

L’objectiu de l’actuació feta és el desenvolupament del Pla de gestió i millora forestal (PTGMF) redactat pels tècnics de la Diputació de Barcelona per a la finca de Can Miravitges, propietat de l’Ajuntament de Badalona.

L’actuació s’ha realitzat a la zona més propera al voltant de la masia, on s’ubica l’Escola de Natura Angeleta Ferrer, amb diferents intensitats i objectius d’actuació ja que el bosc té un aprofitament ambiental i pedagògic, així com a la zona propera a la font del Pop. En total, es tracta d’una superfície d’aproximadament 6 hectàrees.

Actuacions a l'entorn de Can Miravitges

A la zona propera a Can Miravitges -on es troben rodals de molt interès per al desenvolupament de l’activitat pedagògica- s’ha de garantir la seva vitalitat i estabilitat. Els treballs proposats consistien bàsicament a mantenir el seu aspecte i nivell d’evolució sistèmica, però sanejant una mica l’entorn, perquè fos més atractiu des del punt de vista paisatgístic.

Per aconseguir-ho, s’ha previst l’eliminació de peus secs, mal formats i malats de la zona. En algunes zones on hi ha competència directa entre matolls i estrat arbori, s’ha realitzat una estassada de l’herbassar i del matollar al voltant dels arbres, així com una esporga de formació d’alguns dels arbres. En la zona de més pendent i més propera a la masia, s’ha realitzat una franja de baixa combustibilitat per a la prevenció d’incendis.

Intervencions a la zona propera a la font del Pop

En aquest espai hi ha presència de peus aïllats de pi pinyer de dimensions considerables i, per tant, l’objectiu ha estat l’eliminació d’aproximadament el 35-40 % dels arbustos i herbàcies que puguin tenir continuïtat entre ells i l’esporga d’arbres en general (principalment, pins pinyers, però també garrofers i oliveres).

L'actuació es vincula amb la prevenció d’incendis forestals, tant per protegir l’estrat arbori actual, com perquè, en cas de produir-se un foc, aquest pugui passar per sota dels arbres sense que en resultin afectats. A la zona s’ha detectat algun atac per part del Tomicus, i per tant, el tractament s’ha realitzat seguint el protocol elaborat per la Generalitat de Catalunya.

La inversió total del Consorci del Parc de la Serralada de Marina en aquests treballs forestals ha estat de 8.997,92 euros.

 

compartir

Font de la informació: Xarxa de Parcs Naturals

Categoria: Marina, Prevenció incendis, Paisatge, Biodiversitat, fongs, flora, fauna, hàbitats, Gestió del medi,