Montesquiu
Aplega les accions de gestió, òrgans de govern i activitats realitzades

Disponible en format web la Memòria 2019 del Parc del Castell de Montesquiu

$urlFileEntry

La Solana. Centre de Desenvolupament Forestal.
Autor: XPN

17/07/2020

Ja es pot consultar la Memòria 2019 del Parc del Castell de Montesquiu. El document, en format web, recull les principals activitats que s’han portat a terme durant l’any 2019 i descriu la gestió dels mitjans i recursos destinats al bon funcionament del Parc.

La Memòria de gestió 2019, per primera vegada en format web, s’estructura segons les actuacions i l’organització del Parc del Castell de Montesquiu: Administració i gestió dels recursos i desplegament de les activitats realitzades al Parc, conservació del patrimoni natural i cultural; Desenvolupament sostenible i benestar de la població local; Ús públic i educació ambiental i activitats de coordinació i governança.

També inclou el pla de seguiment i recerca i la memòria de gestió dels equipaments del Parc: castell de Montesquiu, La Solana. Centre de Desenvolupament Forestal, l'Escola de Natura les Codines i el campament juvenil Devesa de les Codines.

A l'apartat Memòries anuals de gestió de la web del Parc podeu consultar les memòries dels exercicis anteriors.

compartir

Font de la informació: Xarxa de Parcs Naturals

Categoria: Montesquiu, Divulgació, Publicacions,