Montesquiu
Tindran una durada de cinc mesos i mig

Inici d'obres de millora del pont d'accés al Parc del Castell de Montesquiu

$urlFileEntry

Recreació del projecte. Autor: Diputació de Barcelona

29/06/2020

La Diputació de Barcelona inicia a primers de juliol les obres de millora i ampliació del pont d’accés al Parc del Castell de Montesquiu sobre el riu Ter, amb una longitud total de 230 metres entre el pont i el camí Ral. L’actuació pretén resoldre les deficiències actuals d’aquesta infraestructura amb l’eixamplament del tauler així com la creació d’un itinerari adaptat de vianants que connecti la nova vorera del pont i el carrer Santiago Rusiñol de Montesquiu. Mentre durin les obres, l'accés al castell es farà des de Sant Quirze de Besora.

Les principals actuacions del projecte, que té un pressupost de licitació de 519.794 euros i un termini d’execució de cinc mesos i mig, contemplen l’ampliació del tauler del pont executant un voladís d'1,40 metres pel costat d’aigües amunt, mitjançant una llosa de formigó, de manera que l’ample total del tauler serà de 6,90 metres, amb una nova vorera adaptada d'1,80 metres lliures.

Les contencions es resoldran amb ampits tubulars urbans amb barana. També es farà un reforç estructural de les bigues del tauler amb làmines de fibra de carboni, un recrescut de la pila central del pont i el reforç de la seva fonamentació. Així mateix, es demolirà el pas inferior i se’n construirà un de nou, amb dimensions lliures de 4,50 x 2,50 metres.

Aquestes obres pretenen resoldre les deficiències actuals del pont amb un eixamplament per adequar-lo a la normativa actual juntament amb la creació d’un itinerari adaptat de vianants que connecti la nova vorera del pont i el carrer Santiago Rusiñol amb el nivell inferior, corresponent al camí del Ter, que també s’eixampla i se’n repara el ferm en el tram comprés entre els carrers Santiago Rusiñol i Sant Boi.

Actualment, s’accedeix al Parc i al castell mitjançant un vial d’uns quatre metres d’amplada que discorre a través d’un terreny molt accidentat. Com a resultat, les característiques geomètriques que presenta el vial són molt restrictives. A tot el llarg de la seva longitud, el vial no és prou ample per permetre la circulació còmoda dels autobusos i encara menys el seu encreuament, per la qual cosa la gestió actual del trànsit, especialment els dies festius, esdevé força complicada.

compartir

Font de la informació: Gabinet de premsa i comunicació

Categoria: Montesquiu,