Montnegre-Corredor
S'hi van aplegar una trentena de persones

Aportacions de la jornada sobre el pasturatge al Montnegre i el Corredor

$urlFileEntry

Moment de la jornada. Autor: Aj. Fogars de la Selva

06/02/2020

Calen més ramats i més pastors: aquesta va ser una de les conclusions de la jornada 'El pasturatge al Montnegre i el Corredor: situació actual i perspectives de futur', durant la qual es va parlar de la situació de la ramaderia extensiva al Montnegre i el Corredor i de les iniciatives que s’hi estan desenvolupant per a la seva promoció.

La jornada celebrada al Museu de la Pagesia de Fogars de la Selva va ser un èxit de participació amb vint-i-nou assistents. Al llarg de la sessió va quedar clar que la presència de ramats proporciona molts avantatges i no solament en relació amb la prevenció d’incendis forestals. El manteniment d’espais oberts i els paisatges en mosaic tenen una incidència clau en la conservació de la biodiversitat. Així mateix, cal valorar que aquesta activitat permet la producció de carns i derivats d’alta qualitat i de proximitat.

Calen més ramats i més pastors

La diagnosi del sector, realitzat per Lídia Guitart (Associació de Propietaris del Montnegre i Corredor) per encàrrec del Parc, va posar de manifest que hi ha pocs pastors i que una bona part del territori amb potencial farratger no és pasturat. S’observen dificultats en el relleu generacional dels pastors, que tenen molts  entrebancs per aconseguir fer viables econòmicament les seves explotacions. L’estudi fa una avaluació del potencial farratger del Parc del Montnegre i el Corredor i del seu entorn i delimita unitats de pasturatge que podrien facilitar l’assentament de nous ramats. En la seva intervenció, va destacar el valor estratègic de fomentar la pastura i la gestió forestal en les “zones d’actuació prioritàries” definides pels Bombers per combatre els grans incendis forestals.

Diferents actors implicats van aportar el seu punt de vista. Així, el director del Parc del Montnegre i el Corredor, Antoni Bombí, va exposar les actuacions fetes de recuperació d’espais oberts i de creació d’infraestructures de suport als ramaders i destacar els efectes positius de la presència de ramats en la conservació de l’espai protegit. Maura Aragay, de l’Escola de Pastors, va explicar diversos casos d’alumnes que havien assolit l’objectiu de posar en marxa activitats i projectes ramaders amb perspectives d’èxit. Per part de l’Ajuntament de Fogars de la Selva, la regidora Anna Xamaní va presentar les iniciatives a les quals el seu consistori donava suport i les dificultats que estaven trobant. En representació de l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari de la Diputació de Barcelona, en Ramon Riera va fer esment dels projectes que s’estaven duent a terme en altres territoris i les línies de suport al sector. Finalment, en Josep Maria Saurí, que té un ramat i és també propietari forestal, va explicar com havia arribat a fer-se ramader, com gestionava el bestiar i comercialitzava la carn amb etiqueta ecològica.

Taula rodona molt participativa 

A la taula rodona, es van tractar interessants qüestions molt interessants com, per exemple, de quina manera es podien fer compatibles la gestió forestal i l’aprofitament ramader dels boscos; tipologies de bestiar menys freqüents que les habituals ovelles, cabres i vaques i amb finalitats de gestió ben diferents, per exemple, cavalls o rucs.

Diverses intervencions van posar de relleu la rellevància de la fase de comercialització de la carn per poder garantir una mínima rendibilitat de les explotacions. La certificació ecològica ajuda molt a fer valorar un producte, que en general és de molt alta qualitat. L’existència d’infraestructures (tancats, abeuradors o coberts) en les àrees de pastura facilita la gestió dels ramats. Es considera essencial la proximitat d’escorxadors i/o obradors legalitzats, que pot condicionar el maneig dels productes de les explotacions. Un altre dels problemes que més afecten la pastura és la interferència amb altres activitats com la circulació motoritzada i, molt especialment, la presència de gossos sense lligar, que causen molts mals de cap als ramaders.

La jornada va estar organitzada per l'Associació de Propietaris Forestals del Montnegre i Corredor amb la col·laboració de la Xarxa de Parcs Naturals i el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

compartir

Font de la informació: Xarxa de Parcs Naturals

Categoria: Montnegre-Corredor, Prevenció incendis, Paisatge, Oficina Tècnica de Prevenció d'Incendis, Biodiversitat, fauna, vertebrats, mamífers, hàbitats, Recerca i seguiment, Gestió del medi, Divulgació, Ponències, ODS,