Montseny
Nova experiència de treball en xarxa

Els coordinadors dels projectes Life Wet Fly Amphibia i Life GoProFor (Itàlia) coneixen el Life Tritó Montseny

$urlFileEntry

Responsables dels programes Life. Autor: Life Tritó Montseny

26/11/2019

El mes d’agost del 2019 es va realitzar el primer viatge a Itàlia per compartir experiències amb els projectes Life Wet Fly Amphibia i Life GoProFor (Itàlia). El segon contacte amb les persones que coordinen aquests projectes va ser durant el mes d’octubre del 2019, quan van venir a visitar el Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny i conèixer les actuacions realitzades en el marc del projecte Life Tritó Montseny.

El dilluns 21 d'octubre durant el matí, a Masia Mariona (Oficina del Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny) es va celebrar la reunió de presentació dels projectes Life Wet Fly Amphibia i Life GoProFor

A la trobada van assistir catorze persones, entre elles els responsables dels projectes Life Wet Fly Amphibia, Life GoProFor i Life Tritó Montseny i personal del Parc (treballadors de la colla de manteniment, guardes forestals i tècnics). La majoria d’assistents estaven implicats en tasques de gestió d’espais oberts de pastures, recuperació d’abeuradors pel ramat, creació de basses d’aigua per a la fauna silvestre, bones pràctiques de gestió en ambients forestals i gestió de conflictes entre fauna i ramaderia.  

Els coordinadors dels projectes Life Wet Fly Amphibia i Life GoProFor van explicar les seves experiències i problemàtiques en els projectes que estan liderant. Es van debatre similituds amb el projecte Life Tritó Montseny i possibles línies de treball conjunt amb l’objectiu de compartir coneixements i experiències.

Un cop finalitzada la reunió a Masia Mariona, es va realitzar la visita de camp per mostrar als visitants les diverses actuacions realitzades al Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny gràcies al projecte Life Tritó Montseny.

Primer es va visitar una finca del Parc on hi ha una captació d'aigua del torrent i, dins les accions del projecte Life, s'ha pogut instal·lar una nova arqueta que assegura el cabal ecològic del torrent i permet incrementar la qualitat del medi aquàtic, en especial en els mesos més secs. D’aquesta manera es garanteix, durant tot l’any, el cabal ecològic establert per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). A continuació, es van visitar els torrents orientals del Tordera, indrets on es substituiran els passos de vehicles actuals per tubs i també altres indrets on s’han construït ponts de volta per incrementar la continuïtat natural del torrent. Aquesta acció contribueix a eliminar o minimitzar les amenaces que existeixen sobre l'hàbitat de ribera que actualment ocupa el tritó del Montseny.

Les intervencions de millora de la connectivitat consisteixen en la substitució dels antics tubs de desguàs per un pont que permet donar una continuïtat natural al torrent. Durant la construcció d’aquestes estructures, s’aprofita el moviment de terres i desmuntatge de l’antiga infraestructura viària per restaurar el llit dels torrents a banda i banda de les pistes, ja que en molts casos es troba totalment col·lapsat per material de rebuig de l'antiga construcció, cosa que augmenta l'efecte barrera per a la fauna aquàtica dels torrents.

A la tarda es va visitar l’actuació de restauració de la llera del torrent on es va fer una primera feina d’excavació del material que conformava la plataforma del camí fins a trobar la roca natural. Es va disposar material en motes de terra que contenen el vessament del camí i es van protegir els marges amb escullera. En una fase posterior, es van consolidar els marges mitjançant estructures de bioenginyeria amb la finalitat la de subjectar i retenir la terra en els primers anys. Finalment, s’ha afavorit la recuperació de bosc de ribera amb la plantació d'espècies de ribera a la zona desproveïda de vegetació, amb el seguiment i manteniment pertinent.

Al vespre es va realitzar una visita nocturna però a causa de la sequera dels últims mesos i que l’època de l’any no és la idònia per fer el seguiment de tritó del Montseny, només es van trobar alguns exemplars de salamandra.

Dimarts 22 d’octubre

L'endemà es va realitzar una visita de camp al pla de la Calma per observar l’estat de la vegetació actual en aquesta zona on s’han recuperat les pastures. Els gestors del Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny conjuntament amb els propietaris de les terres han intentant recuperar espais oberts amb cremes controlades i selectives de matollars i amb la recuperació de la ramaderia tradicional extensiva. Es van visitar dues basses, una natural i una altra en la qual s’hi ha fet una intervenció per part de la Diputació de Barcelona.

Centre de cria de Torreferrussa

Després, la visita va continuar al Centre de cria de Torreferrussa. El tècnic especialista va explicar el funcionament de la cria en captivitat. L'ampliació del centre de cria ha permès l’augment d’estoc d’individus criats en captivitat. El Zoo de Chester (Regne Unit) s’ha incorporat al programa de cria, avaluació genètica, teixit ossi i qualitat de l’esperma. A les 17 h de la tarda va finalitzar la jornada de treball en xarxa.

Aquest treball en xarxa ha permès intercanviar les millors pràctiques, experiències i crear espais d’aprenentatge mutus que, a la vegada, serveixen per augmentar la consciència i facilitar la participació del major nombre possible de parts interessades. Resulten una eina molt eficient per reforçar o ampliar els contactes i col·laboracions per tal de promoure la confiança i la suma de sinèrgies entre l’administració i els col·lectius locals, ja siguin residents o bé associacions o institucions vinculades al territori.

compartir

Font de la informació: Life Tritó Montseny

Categoria: Montseny, Paisatge, Biodiversitat, Hidrologia, fauna, vertebrats, amfibis, hàbitats, Normativa, Planificació i avaluació, Recerca i seguiment, Gestió del medi, Diputació de Barcelona, ODS,