caes

Montseny Les obres duraran fins al desembre del 2017

Es restaura l’església de Santa Maria de Tagamanent i el seu entorn

16/12/2016

El 24 d’octubre es van iniciar les obres de restauració de l’església de Santa Maria i de consolidació i adequació de les construccions annexes en el conjunt monumental del castell de Tagamanent, al Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny. Es preveu que les actuacions finalitzin el desembre del 2017.

 

Atès que el desenvolupament d’aquestes obres comporta un risc per al visitant, l’accés al turó de Tagamanent des del collet de Sant Martí ha quedat tancat durant els dies laborables així com també l’accés al recinte de l’església i els seus edificis annexes resta tancat fins a l’acabament de les obres, que es preveu per al desembre del 2017.

Tanmateix, des del 14 de desembre fins a mitjan febrer, hi ha una aturada temporal de les obres i el camí d’accés al turó de Tagamanent està obert tots els dies de la setmana, si bé el recinte de l’obra, que inclou l’església i els seus edificis annexes, continua tancat.

El projecte executiu que defineix aquestes obres s’emmarca dins del conjunt d’accions previstes i proposades en el Pla Director del Conjunt Monumental del Castell de Tagamanent, que té l’objecte d’executar actuacions d’adequació i millora, de restauració arquitectònica i de manteniment a l’església de Santa Maria; i de restaurar les restes arquitectòniques annexes, amb l’objectiu de protegir-les, posar-les en valor i adequar-les a la visita.

 

Objectius generals del projecte:

 

Garantir la preservació i conservació de l’església de Santa Maria de Tagamanent i millorar i potenciar el seu valor arquitectònic i espacial; Restaurar i consolidar les restes arquitectòniques annexes (casa rectoral i antic ajuntament), atenent sempre tant a l’autenticitat com al seu valor documental i històric, i Potenciar l’àmbit de l’antic ajuntament i l’espai annex com a espai d’aixopluc al servei de les visites.

 

Per realitzar-los, s’apliquen els següents criteris d’intervenció: Consolidació dels elements originals que es conserven, utilitzant sistemes constructius i materials similars als originals (fàbrica de pedra i morter de calç); Principi d’intervenció mínima necessària en el conjunt d’actuacions; Respecte a la memòria històrica del monument, preservant-ne l’autenticitat amb rigor històric i constructiu, a partir dels estudis arqueològics i del seguiment al llarg de la restauració; Ús de materials del lloc, en la mesura del possible (especialment procedents de desenrunaments), amb la doble intenció de mantenir la coherència i l’autenticitat del conjunt, alhora que minimitzar la necessitat de transport de nou material i de retirada de runa; Ús de nous sistemes constructius harmoniosos amb el conjunt i que minimitzin els residus generats a l’obra.

 

El conjunt de Tagamanent està declarat Bé Cultural d’Interès Nacional per la Generalitat de Catalunya (R-I-51-5727), tot i que ja estava protegit com a Monument Històric Artístic des de l’any 1949. El projecte ha estat redactat per tècnics del Servei de Patrimoni Arquitectònic Local (SPAL) de la Diputació de Barcelona, qui també s’ocupa de la direcció de l’obra. El pressupost d'execució de l'obra és de 540.000 euros.

 

Trobareu més informació dels equipaments i serveis existents a l’entorn al Parc Etnològic de Tagamanent. Casa Museu l'Agustí.

 

 

compartir

Font de la informació: Servei de Patrimoni Arquitectònic Local (SPAL) i XPN

Categoria: Montseny, general,