caes

Montseny La jornada, molt profitosa, va donar peu a obrir noves línies de treball

2a reunió del Comitè d'experts del projecte Life Tritó Montseny

11/03/2019

El 28 de febrer es va celebrar la segona reunió del Comitè d'experts del projecte Life Tritó Montseny. La trobada es va fer a l'Estació Biològica del Montseny (Fontmartina), al Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny. Van assistir-hi vint-i-una persones, entre elles científics i representants de les diferents entitats implicades. 

La jornada es va dividir en tres blocs temàtics en els quals van treballar conjuntament tots els assistents. Cada bloc de debat es va introduir exposant-ne l'estat actual d’execució i les problemàtiques associades que s’han detectat. Posteriorment, es van formular preguntes concretes per tal d’intentar extreure respostes consensuades.

Els tres blocs de treball van ser els següents:

Bloc 1 - Població del tritó del Montseny: població ex situ (centres de cria), reintroducció (modelització), recerca experimentació (aquaris naturalitzats) i malalties en amfibis (bioseguretat).

Bloc 2 - Gestió sobre el territori: eficiència de les estratègies d’actuació, gestió per a la conservació en finques privades/públiques i comunicació entre agents implicats en la gestió.

Bloc 3 - Comunicació i divulgació: pros i contres de la divulgació del projecte, comunicació associada a les malalties emergents d’amfibis (bioseguretat), educació ambiental i manual de bones pràctiques.

Un cop acabada la sessió de matí es va fer una visita sobre el terreny per veure les actuacions realitzades fins ara. La jornada va ser molt profitosa i va donar peu a obrir noves línies de treball dins el projecte Life Tritó Montseny.

compartir

Font de la informació: Life Tritó Montseny

Categoria: fauna, Hidrologia, amfibis, Gestió del medi, Normativa, Recerca i seguiment, Planificació i avaluació, vertebrats, Biodiversitat, hàbitats, Montseny, general,