caes

Parc Fluvial Besòs El Parc ha patit tres inundacions totals i quatre parcials

2020, un any de riuades intenses al Parc Fluvial del Besòs

02/02/2021

Durant el 2020, el Parc Fluvial del Besòs ha patit tres situacions d’inundació total i quatre d’inundació parcial a més de vuit alertes i trenta-cinc prealertes per crescuda del riu. Al llarg de tots aquests episodis, el darrer la inundació total del passat 18 de desembre, el personal de manteniment de la zona d'ús públic i desembocadura i el personal encarregat del manteniment de les zones humides han treballat i continuen treballant intensament per restablir la normalitat al Parc Fluvial.

L’any 2020 va ser un any molt plujós amb diversos temporals que van afectar de ple el Parc Fluvial del Besòs. Les riuades més importants van ser les del temporal Gloria del 21 al 23 de gener, la tempesta del 18 d’abril i la inundació total del 18 de desembre. Els desperfectes que totes elles van causar van ser greus i quantiosos, especialment durant l’episodi doble del 21 i 23 de gener.

Durant l’any passat, el Sistema d'alerta hidrològica del riu Besòs (SAHBE) va activar un total de tres situacions d’inundació total i quatre situacions d’inundació parcial, en les quals es va desbordar el canal central del riu i l’aigua va envair la superfície de banda a banda dels murs de contenció. A més, es van activar un total de vuit alertes i trenta-cinc prealertes per crescuda del riu. A partir de l’activació d’una alerta, el Parc Fluvial es tanca al públic.

Durant el temporal Gloria del mes de gener, les zones més afectades van ser la desembocadura i les zones humides, on es van destruir camins i instal·lacions de subministrament. Segons les dades que consten en els registres històrics de nivells, l’episodi del 21 al 23 de gener del 2020 ha estat el més llarg, amb una durada de 104 hores, i el més significatiu des del 2006, amb un cabal estimat de 750 m3/seg. La quantitat de residus recollits i gestionats després d’aquell temporal va ser de 175 tones de restes vegetals i gairebé 8 tones de rebuig com tovalloletes, plàstics, envasos, teixits i pneumàtics.

Mesures per garantir la seguretat dels usuaris

El Parc Fluvial disposa del Sistema d'alerta hidrològica del Besòs (SAHBE) per a la zona d’ús públic, un sistema que té l’objectiu de garantir la seguretat de les persones usuàries del Parc analitzant de forma contínua les dades meteorològiques i hidrològiques i avisant els gestors, autoritats i usuaris del Parc Fluvial del Besòs en cas de possibles inundacions de la llera. D’aquesta manera, quan es produeix una avinguda al riu s’activa l’estat d'alerta hidrològica al Parc Fluvial del Besòs.

El Parc Fluvial del Besòs té també un servei de manteniment integral que vetlla per la conservació de l’espai i realitza operacions necessàries tant per al manteniment ordinari com per al manteniment post riuades. Així, un cop es desactiva l'alerta hidrològica el personal de manteniment comprova si hi ha hagut alguna afectació al Parc i fa una valoració dels danys produïts. En el supòsit que s’hagin produït danys, es posa en marxa l’operatiu de manteniment postriuades per tal d’esmenar els efectes negatius produïts per la riuada al Parc i posar de nou a disposició dels usuaris la zona d’ús públic al més ràpid possible.

Durant tot el 2020, i especialment després de l’últim episodi del 18 de desembre, el personal de manteniment de la zona d’ús públic i desembocadura i el personal encarregat del manteniment de les zones humides ha treballat i continua treballant intensament per restablir la normalitat al Parc.

compartir

Font de la informació: Parc Fluvial del Besòs

Categoria: Paisatge, Hidrologia, Meteorologia, flora, fauna, hàbitats, Planificació i avaluació, Recerca i seguiment, Gestió del medi, Parc Fluvial Besòs, ODS, Parc Fluvial del Besós,