Parc Fluvial Besòs
Bones pràctiques per no afectar negativament els ecosistemes naturals

Consells i normes per gaudir d'una bona estada al Parc Fluvial del Besòs

$urlFileEntry

Informador del Parc Fluvial del Besòs.
Autor: Parc Fluvial

25/06/2020

Al Parc Fluvial del Besòs hi conviu l'esbarjo de la ciutadania amb la conservació d'un àmbit natural recuperat amb nombrosos ambients fluvials que allotgen una diversitat notable d’espècies vegetals i animals. Per això, us recordem un seguit de normes i consells que cal seguir en la vostra estada al Parc Fluvial i que inclouen la prohibició d’acampar o de banyar-se al riu, l’obligació de respectar les senyalitzacions i no accedir a les zones restringides, portar el gos lligat i seguir les indicacions dels informadors.

L’elevada pressió humana fa imprescindible actuar d’acord amb un seguit de consells, recomanacions i normatives per tal que l’estada al Parc Fluvial dels ciutadans no afecti negativament la conservació dels ecosistemes naturals.

Especialment a l’estiu, els parcs reben persones que per desconeixement decideixen pernoctar-hi. Tanmateix, recordem que no està permès acampar en cap punt del Parc Fluvial del Besòs, és a dir, ni a les zones humides, ni a la zona d’ús públic ni a la desembocadura. L'acampada lliure i descontrolada propicia la degradació dels ecosistemes naturals i la proliferació de deixalles.

Tal com s’informa en els panells ubicats en els accessos al Parc Fluvial del Besòs, cal portar el gos lligat. L’objectiu d’aquesta mesura és evitar accidents a causa de les interferències que els animals puguin provocar amb altres usuaris que caminen, corren o van en bicicleta, així com  evitar que els animals domèstics baixin al riu i destorbin la fauna.

Tot i ser un espai molt atractiu on el curs de l’aigua pren molt protagonisme especialment a l’estiu, l’aigua del riu Besòs no és apta per al bany. Per tant, no es permet el bany al Parc Fluvial del Besòs, ni tampoc s’hi pot realitzar cap activitat aquàtica que pugui representar una alteració de l’ecosistema.

Durant l’estada al Parc Fluvial és bàsic respectar les senyalitzacions i les àrees restringides al pas de persones. El servei de manteniment sovint reforça zones concretes del Parc per tal que els usuaris compleixin les indicacions de prohibit el pas o pas restringit, per exemple, a la desembocadura. Les zones restringides ho són precisament per preservar el seu alt valor biològic i paisatgístic ja que són indrets de refugi de biodiversitat i punts d’estada escollits per les aus en època migratòria. És primordial que quan es troba un espai encintat, aquest es respecti i no s’hi accedeixi ni es travessi. Cal seguir les indicacions que donen els informadors i respectar la seva feina.

Servei d’informadors de l’ús públic

El Servei d’Informació dels Usos i Gestió dels Accessos, a la zona d’ús públic del Parc Fluvial, té per objecte informar la ciutadania per tal que es compleixin les condicions establertes pels plans d’usos, d’explotació i manteniment i d’emergència del Parc Fluvial aprovats per la Generalitat de Catalunya.

Aquest servei està format per personal uniformat que es mou en bicicleta. Són els encarregats de l’obertura i el tancament dels accessos al Parc Fluvial de manera ordinària d’acord amb l’horari previst al Pla d’usos, d’efectuar la supervisió dels usos i les activitats que es fan al Parc, assistir i donar suport a les persones usuàries i donar avís als serveis d’emergència, en cas d’incident.

També s’encarreguen de vetllar per l’evacuació del Parc en cas que s’hagi declarat l’estat d’alerta hidrològica i col·laboren amb el personal de manteniment en les tasques de senyalització de sectors concrets de la zona d’ús públic on es realitzin obres o reparacions.

L’equip d’informadors té com a missió que es faci un bon ús de les instal·lacions del Parc Fluvial del Besòs i la ciutadania pot adreçar-s’hi sempre que ho necessiti.

Volem apel·lar a la responsabilitat individual en el compliment, per una banda, de les bones pràctiques durant les visites i estades al Parc Fluvial del Besòs i, per una altra, de les normes i recomanacions actuals d’autoprotecció per fer front a la pandèmia de la COVID-19.

Trobareu recopilades aquestes informacions a la pàgina web Normes i consells.

compartir

Font de la informació: Parc Fluvial del Besòs

Categoria: Parc Fluvial del Besós, Parc Fluvial del Besòs, Paisatge, Biodiversitat, Hidrologia, flora, fauna, hàbitats, Gestió del medi, Divulgació, Webs, Parc Fluvial Besòs, ODS,