Parc Fluvial Besòs
S'ha desactivat el protocol preventiu de botulisme

Observacions faunístiques destacades durant l'octubre al Parc Fluvial

$urlFileEntry

Flamenc jove vist a la desembocadura. Autor: Xavier Larruy

05/11/2019

Com és sabut, durant el mes d’octubre el flux migratori d’ocells que es desplacen des de les seves zones de nidificació fins a les zones d’hivernada continua sent màxim. Les espècies que passen l’hivern al sud del Sàhara comencen a ser escasses i, en canvi, comencen a arribar un bon nombre d’espècies hivernants a la nostra latitud.

Un fet ben remarcable d’enguany ha estat l’observació d’un flamenc jove (Phoenicopterus roseus) a la desembocadura. Es tracta d’un exemplar molt refiat, gens estrany en els joves de flamenc solitaris, que ha romàs deu dies per la part baixa del riu Besòs, a Sant Adrià de Besòs.

També s’han vist altres famílies d’ocells. En destaca una àguila calçada (Aquila pennata) que va ser envestida per una parella de falcons pelegrins (Falco peregrinus) a l’entorn de les tres xemeneies de Sant Adrià de Besòs. En aquest mateix tram de riu, s’ha vist un colltort (Jynx torquilla) i una cotxa blava (Luscinia svecica).

En l’àmbit de Santa Coloma de Gramenet cal destacar que encara s’han vist diverses espècies transsaharianes com l’escorxador (Lanius collurio), el boscarler pintat gros (Locustella naevia) o el balquer (Acrocephalus arundinaceus).

Més amunt, al tram dels canyissars de depuració cal destacar la primera detecció d’un exemplar de picot garser petit (Dendrocopos minor), vist concretament als oms ubicats davant de la depuradora de Montcada, i d’una fotja (Fulica atra).

D’altra banda, aquest mes d’octubre es va donar per desactivat el protocol preventiu específic de botulisme en cas de detecció d’aus mortes al Parc Fluvial del Besòs ja que enguany no se n’ha detectada cap, de manera que s’han pogut veure desenes d’ànecs collverds (Anas platyrrhynchos) en diversos punts del Parc sense cap simptomatologia.

compartir

Font de la informació: Parc Fluvial del Besòs

Categoria: Parc Fluvial del Besós, Parc Fluvial del Besòs, Paisatge, Biodiversitat, Hidrologia, flora, fauna, vertebrats, ocells, hàbitats, Recerca i seguiment, Gestió del medi, Parc Fluvial Besòs,