Parc Fluvial Besòs
La malaltia no afecta els humans

Protocol preventiu d'actuació en cas de detecció de brots de mortalitat en aus salvatges amb símptomes de botulisme

$urlFileEntry

Retirada d’un ocell aquàtic el 2017. Autor: Parc Fluvial

15/07/2019

Tot i que no s'han detectat exemplars d’aus mortes o malaltes al llarg del Parc Fluvial del Besòs, la Diputació de Barcelona ha iniciat el Protocol preventiu d’actuació en cas de detecció de brots de mortalitat en aus salvatges amb símptomes de botulisme.

El botulisme és una malaltia paralítica causada per la ingesta de toxina botulínica produïda pel bacteri Clostridium botulinum. El bacteri habita als sediments aquàtics i només es desenvolupa en aquest hàbitat quan hi ha manca d’oxigen, és a dir, quan l’elevada temperatura ambiental escalfa en excés l’aigua del riu i n’esgota l’oxigen.

Els brots de botulisme es produeixen quan els ocells ingereixen la toxina directament o per consum d’invertebrats i larves que la contenen. Existeixen set tipus de toxines botulíniques denominades amb lletres de la A a la G. La toxina C és la que afecta els ocells aquàtics del Parc, però no afecta els humans.

Quan es detecten exemplars morts o malalts, des de la Diputació de Barcelona s’inicia el protocol d’avís a l’ajuntament del terme municipal corresponent i l’avís de retirada dels exemplars afectats per evitar que es propagui a altres ocells aquàtics.

En un primer moment, el Cos d’Agents Rurals (CAR) recullen els cadàvers dels quals se n’extrauran mostres que s’enviaran tant al Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA) com al Laboratori Central de Veterinària d'Algete (Madrid) per ser analitzades i determinar-ne les causes de la mort.

És per aquest motiu que la Diputació de Barcelona ha iniciat el Protocol preventiu d’actuació en cas de detecció de brots de mortalitat en aus salvatges amb símptomes de botulisme i durant els propers mesos els usuaris del Parc Fluvial poden trobar o veure algun ànec o gavina morts dins el canals central del riu o, fins i tot, personal tècnic especialitzat retirant les aus.

compartir

Font de la informació: Parc Fluvial del Besòs

Categoria: Parc Fluvial del Besós, Parc Fluvial del Besòs, Biodiversitat, Hidrologia, fauna, vertebrats, ocells, hàbitats, Recerca i seguiment, Gestió del medi, Parc Fluvial Besòs,