caes

Sant Llorenç-Obac Els materials localitzats van de l’edat del bronze al món tardoantic

La segona campanya d’excavació a la cova del Triangle, a Sant Llorenç Savall, documenta el jaciment arqueològic

26/06/2024

La segona campanya d’excavació a la cova del Triangle (Sant Llorenç Savall), al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, entre els dies 21 de maig i 10 de juny han pogut documentar l’existència de diferents nivells amb registre arqueològic, amb materials que permeten atribuir-los preliminarment al món tardoantic (s. V dC), l’edat del ferro (s. XI aC) i l’edat del bronze (ca. 1200 aC). A més, s’ha iniciat el sondeig de la seqüència pleistocena del jaciment, un projecte que continuarà en els propers anys i que té com a objectiu la documentació d’ocupacions paleolítiques a la cova del Triangle.

Les excavacions, que compten amb el finançament del Parc Natural, les ha fet un equip d’investigadors dirigit per Juan Ignacio Morales, investigador postdoctoral Maria de Maeztu a l’IPHES-CERCA, i per Maria Soto, investigadora de la Universidad Autónoma de Madrid i del Madrid Institute for Advanced Study (MIAS), i Artur Cebrià, de la Universitat de Barcelona.

Aquesta segona campanya continua els treballs iniciats l'any passat i se centren en la realització d’un sondeig estratigràfic que té com a objectius principals conèixer el rebliment sedimentari de la cova, documentar les diferents fases d’ocupació al llarg de la seva història i establir correlacions amb les ocupacions conegudes a la propera Simanya Gran. Precisament, al setembre de 2023 es va presentar al Museu d’Arqueologia de Catalunya la troballa de 54 restes de Neandertal procedents de la Simanya Gran.

Tallers i xerrades per a tots els públics

Paral·lelament als treballs d’excavació, Andrea Alías, tècnica de socialització de l’IPHES-CERCA, ha dut a terme dues activitats de tallers a l’escola rural Vall de Néspola de Mura i una tercera sessió adreçada al públic general, combinada amb una xerrada sobre les darreres descobertes al complex Simanya organitzada per l’entitat Recull Històric de Mura. Aquesta iniciativa busca apropar la tasca arqueològica a la comunitat local i fomentar l'interès pel patrimoni històric i cultural.

Aquesta segona campanya d’excavació a la cova del Triangle forma part del projecte quadriennal ARQ001SOL-172-2022 "Transicions culturals durant el Plistocè i l'Holocè al litoral–prelitoral de Catalunya" vinculat a la Universitat de Barcelona i aprovat pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

compartir

Font de la informació: IPHES

Categoria: Sant Llorenç-Obac, ODS,