Montseny | Sant Llorenç-Obac | Xarxa de Parcs Naturals
A causa de les condicions climàtiques, amb una primavera i tardor molt humides

2018, un bon any per als petits mamífers a la Xarxa de Parcs Naturals

$urlFileEntry

Ratolí de camp ('Mus spretus'). Autor: I. Torre / Museu CN Granollers

08/01/2019

Des de l’any 2008, a la Xarxa de Parcs Naturals es realitza el seguiment de petits mamífers (SEMICE) amb un total de vint-i-quatre estacions de trampeig en set espais naturals. Si bé durant el període 2008-2017 es va detectar la davallada poblacional d'algunes espècies comunes, un 2018 excepcionalment humit ha capgirat aquesta tendència. Us ho expliquem tot seguit.

Des de l’any 2008, el seguiment SEMICE recull les dades de les poblacions de petits mamífers en diverses estacions distribuïdes per bona part de la Xarxa de Parcs Naturals (XPN). L’anàlisi de la sèrie temporal de dades va permetre concloure que algunes espècies comunes havien patit davallades poblacionals significatives en el període 2008-2017 (podeu veure la notícia corresponent en aquest enllaç).

La tendència negativa del ratolí de bosc (Apodemus sylvaticus) s’interpretava tenint en compte que els darrers anys de la sèrie van ser molt secs, fet que va propiciar una pèrdua constant de la població, any rere any.

El 2018 el panorama climàtic ha canviat radicalment i s’ha gaudit d’una primavera i tardor excepcionalment humides. Això ha permès la recuperació de les poblacions de les espècies comunes, però també l’aparició d’espècies no tan comunes.

Així doncs, el ratolí de camp (Mus spretus) ha protagonitzat una recuperació poblacional espectacular a la XPN, també observada en indrets més allunyats com Tarragona i Madrid, un fet que dona a entendre un patró de sincronia poblacional a escala gran.

La població del ratolí de bosc a la tardor ha estat la màxima mai assolida des de l’inici del seguiment, i la sincronia poblacional d’ambdues espècies de rosegadors evidencia una relació amb factors ambientals semblants.

Un fet remarcable de la campanya de tardor ha estat la recaptura de diversos indivius marcats a la primavera, cosa que indica una millor supervivència estival del ratolí de bosc. La detecció d’uns pocs individus de rata cellarda (Eliomys quercinus) al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac (podeu veure la notícia aquí) i de musaranya menuda (Sorex minutus) al Parc Natural del Montseny també demostren unes condicions ambientals excepcionals, ja que aquestes espècies van ser capturades per darrer cop a mitjan de la darrera dècada del segle passat durant un període de pluges extraordinari (any 1996).

En conjunt, l’abundància total de petits mamífers durant aquesta tardor ha estat la màxima mai assolida des de l’inici del seguiment.

Conveni de col·laboració

El Conveni de col·laboració per a l’execució del Pla estratègic de seguiment i recerca per a la conservació del medi natural (fauna: papallones, petits mamífers, ratpenats, amfibis i rèptils) de la Xarxa de Parcs Naturals entre el Museu de Ciències Naturals de Granollers i la XPN de la Diputació de Barcelona s’estructura en quatre línies principals essent la part més important la corresponent als seguiments i recerca sobre els grups de papallones, ratpenats, amfibis i rèptils i, en el cas del SEMICE, petits mamífers.

compartir

Font de la informació: Ignasi Torre / Museu de Ciències Naturals de Granollers

Categoria: Montseny, Sant Llorenç-Obac, Xarxa de Parcs Naturals, Biodiversitat, Hidrologia, Meteorologia, fauna, vertebrats, mamífers, hàbitats, Recerca i seguiment,