Xarxa de Parcs Naturals
Consulteu la web Seu electrònica de la Diputació de Barcelona

Aprovades les bases de les subvencions del 2020 de la Xarxa de Parcs Naturals

$urlFileEntry

Biomassa a Arbúcies. Autor: OTPMIFDA

16/03/2020

S’han publicat les subvencions, corresponents a l'exercici 2020, mitjançant el procediment de concurrència competitiva amb l'objecte de fomentar les activitats per a les explotacions forestals, les empreses agrícola-ramaderes, empreses de serveis, la millora d’habitatges, la restauració del patrimoni arquitectònic, les entitats culturals, cíviques i esportives i les instal·lacions tèrmiques amb biomassa i l’eficiència energètica en edificis en l'àmbit territorial dels espais naturals gestionats per la Diputació de Barcelona.

Es tracta de subvencions en l’àmbit del Parc Natural del Montseny, Parc del Castell de Montesquiu, Espai Natural de les Guilleries-Savassona, Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, Parc del Montnegre i el Corredor, Parc de la Serralada Litoral, Parc de la Serralada de Marina, Parc del Garraf, Parc d'Olèrdola, Parc del Foix i Parc Natural de la Serra de Collserola.

Presentació de les sol·licituds - terminis

Informació important del registre de la Diputació de Barcelona

Inicialment, el termini de presentació de les sol·licituds s’iniciava el dimecres 18 de març del 2020 i finalitzava el dilluns 20 d’abril del 2020, tanmateix, d’acord amb la declaració de l’estat d'alarma (Reial Decret 463/2020), el còmput dels terminis de tramitació restava suspès fins al 29 de març. Prorrogat l'estat d'alarma pel RD 476/2020, de 27 de març, els nous terminis es fixaran quan finalitzi aquest.

El model normalitzat de sol·licitud, així com el de tots els documents exigits a la base 5, podran trobar-se a la pàgina web Informació administrativa - Subvencions a particulars i/o entitats sense ànim de lucrePer a dubtes i aclariments, podeu posar-vos en contacte a través de la bústia ot.parcsn@diba.cat.

D’acord amb el que estableixen els articles 14.2) i 16.4) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la participació en la present convocatòria haurà de tramitar-se a través de la seu electrònica de la Diputació de Barcelona mitjançant la complementació del formulari electrònic normalitzat que serà signat electrònicament, pel representant legal de l‘entitat, amb el certificat digital personal (IdCat, DNIe, etc.) i que anirà acompanyat de la documentació exigida a la convocatòria.

Per evitar la propagació del coronavirus COVID-19, com a mesura preventiva extraordinària el registre presencial de la Diputació de Barcelona romandrà temporalment tancat. El registre electrònic està operatiu les 24 hores del dia, de dilluns a diumenge.

Un cop acabi el període de confinament que reclamen les autoritats governatives amb motiu del coronavirus COVID-19, les persones físiques també podran presentar la sol·licitud de subvenció al Registre de la Diputació de Barcelona juntament amb la documentació requerida, a la Base 5, també es poden presentar a les oficines de correus i tramitar la documentació com a correu certificat administratiu. 

Informació administrativa

A la pàgina web Informació administrativa trobareu tot el necessari per poder realitzar tràmits administratius, permisos per a activitats, consultar les beques i convocatòries de treball i les subvencions que poden rebre els particulars i/o entitats sense ànim de lucre, els centres d'educació i ensenyament i els ajuntaments que participin en la campanya Coneguem els nostres parcs, entre d'altres.

compartir

Font de la informació: Xarxa de Parcs Naturals

Categoria: Xarxa de Parcs Naturals, Biodiversitat, Diputació de Barcelona, ODS,