caes

Diputació de Barcelona | Montseny | Montesquiu | Montnegre-Corredor | Xarxa de Parcs Naturals | Altres El 22 de juny al Recinte Mundet de Barcelona

El Life MixForChange organitza el seminari de final del projecte juntament amb un sobre gestió forestal i canvi climàtic en entorns periurbans

09/06/2022

El seminari final del projecte Life MixForChange es farà el 22 de juny a la sala d'actes del pavelló Migjorn del Recinte Mundet, a Barcelona, amb el títol 'Innovació en estratègies de gestió per a l’adaptació al canvi climàtic dels boscos mediterranis subhumits mixtos (2016-2022)' juntament amb el 'Seminari sobre gestió forestal i adaptació al canvi climàtic en entorns periurbans, i la seva integració en polítiques locals'. Les inscripcions es poden fer fins al 20 de juny.

El seminari té per objectiu presentar els principals resultats del projecte Life MixForChange  pel que fa a l´aplicació d´una gestió multifuncional i sostenible en boscos periurbans, i esdevenir un espai de debat al voltant del paper socioeconòmic i ambiental dels boscos mediterranis periurbans i de com millorar la seva conservació i adaptació al canvi climàtic. Per això, en el seminari es posarà en comú com des de les polítiques locals, juntament amb les administracions responsables de la gestió i conservació dels espais forestals periurbans i els propietaris forestals, podem avançar cap a la conservació, resiliència i valorització d´aquests boscos, en el context actual de major severitat dels impactes del canvi climàtic.     

Aquest seminari està adreçat a persones implicades en la formulació i aplicació de polítiques locals, territorials i ambientals, i també en la gestió d’ecosistemes forestals (propietaris forestals, gestors/consultors, administracions). 

El Pla d’Acció del Pacte Verd Europeu (European Green Deal) i l’Estratègia europea d’adaptació al canvi climàtic marquen com a línies prioritàries, entre d’altres, promoure accions d’adaptació al canvi climàtic. És, en aquest context, on les administracions tenen un paper cabdal a desenvolupar.

Objectius 

Els boscos mediterranis tenen un valor cabdal des del punt de vista productiu, ambiental i social. La seva ubicació, sovint en contextos periurbans, multiplica la rellevància dels serveis ecosistèmics que generen, entre els quals destaquen la millora de la qualitat de l’aigua, l´aire, el sòl, el paisatge, la biodiversitat, la generació de productes renovables (fusta, llenya, bolets, suro, caça, fruits), la fixació i emmagatzematge de carboni, i les oportunitats d’ús públic, entre d’altres. 

El canvi climàtic i els seus impactes associats (increment en la freqüència i intensitat d’episodis de sequera, esdeveniments extrems, tempestes, etc.) són una amenaça per a la persistència d’aquests boscos, en reduir la seva vitalitat i incrementar el risc de danys biòtics (insectes, malalties) i abiòtics (grans incendis forestals). La gestió forestal pot reduir la vulnerabilitat dels boscos davant d’aquestes amenaces, tot promovent la seva conservació. 

A la jornada (veure programa) es parlarà dels impactes del canvi climàtic i gestió forestal adaptativa, Boscos periurbans, gestió forestal i canvi climàtic: conflictes i reptes. Així mateix es descriuran els principals resultats del projecte Life MixForChange  i hi haurà una taula rodona entorn Què fem amb els boscos periurbans mediterranis davant el canvi climàtic, per tal d’avançar cap a la seva conservació, resiliència i valorització? i Reptes normatius i polítics en la gestió dels boscos periurbans i l’adopció d’una silvicultura adaptativa i multifuncional. A la tarda es farà una visita de camp al Montseny (opcional, amb vehicle propi).

compartir

Font de la informació: Xarxa de Parcs Naturals

Categoria: Paisatge, Cobertes del sòl, flora, hàbitats, Ponències, Diputació de Barcelona, Montseny, Montesquiu, Montnegre-Corredor, Xarxa de Parcs Naturals, Altres, Prevenció incendis, Biodiversitat, Educació ambiental, ODS, Notícies d'arreu,