Montseny | Collserola | Marina | Garraf | Montnegre-Corredor | Sant Llorenç-Obac | Xarxa de Parcs Naturals
Indicadors resultants del projecte SEMICE (Seguiment de petits mamífers comuns)

Possible disminució de la rata cellarda a la Xarxa de Parcs Naturals (XPN)

$urlFileEntry

Rata cellarda. Autor: Ignasi Torre / Museu CN Granollers

20/11/2017

La rata cellarda (Eliomys quercinus) és un petit rosegador autòcton de l’Europa Occidental. El seu aspecte característic, amb unes grans orelles, un antifaç de pèls negres sobre els ulls, i una cua llarga acabada en un pinzell de pèls, permeten la seva identificació sense cap mena de dubte.

Malgrat la seva extensa distribució geogràfica, la rata cellarda sembla haver patit una forta regressió en molts països de l’Europa Central i Oriental, mentre encara manté bones poblacions a l’Europa Occidental. No obstant això, a la península Ibèrica l’espècie ha patit regressions i extincions de caire local, mostrant una distribució actual molt fragmentada.

Aquest és el cas de la Xarxa de Parcs Naturals, en què l’espècie sembla haver-se rarificat, ja que durant la darrera dècada (2008-2017) i en el marc del projecte SEMICE (Seguiment de petits mamífers comuns) no ha estat capturada en cap de les vint-i-dues estacions distribuïdes als sis espais naturals següents: Parc Natural del Montseny, Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, Parc del Montnegre i el Corredor, Parc de la Serralada de Marina, Parc del Garraf i Parc Natural de la Serra de Collserola.

Malgrat això, el SEMICE ha confirmat que aquesta espècie és relativament comuna al Pirineu Oriental (especialment a Andorra) i a l’illa de Menorca, on encara es mantenen els usos agrosilvopastorals tradicionals. Tot i que en alguns casos el declivi de la rata cellarda s’ha relacionat amb els efectes del canvi climàtic, a la XPN es podria relacionar més directament amb la pèrdua d’hàbitats deguda al canvi dels usos del sòl (desaparició dels mosaics del paisatge per aforestació) i també amb un possible increment de les poblacions de depredadors forestals amb dietes basades en petits mamífers.

Es fa necessari continuar estudiant quines poden ser les causes de la regressió poblacional d’aquesta i altres espècies de petits mamífers a la XPN les darreres dècades.

El Conveni de col·laboració per a l’execució del Pla estratègic de seguiment i recerca per a la conservació del medi natural (fauna: papallones, petits mamífers, ratpenats, amfibis i rèptils) de la Xarxa de Parcs Naturals entre el Museu de Ciències Naturals de Granollers i la XPN de la Diputació de Barcelona s’estructura en quatre línies principals essent la part més important la corresponent als seguiments i recerca sobre els grups de papallones, ratpenats, amfibis i rèptils i petits mamífers.

compartir

Font de la informació: Museu de Ciències Naturals de Granollers - XPN

Categoria: Montseny, Collserola, Marina, Garraf, Montnegre-Corredor, Sant Llorenç-Obac, Xarxa de Parcs Naturals, Biodiversitat, fauna, vertebrats, mamífers, hàbitats, Recerca i seguiment, Diputació de Barcelona,